TCK 105.Madde : Cinsel Taciz Suçu İle İlgili Detaylar

| ,

Cinsel taciz suçu, vücut dokunulmazlığını ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarda bulunularak bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesidir. Cinsel taciz, cinsel istismardan farklı olarak failin mağdura temas olmaksızın cinsel davranışlarda bulunmasıdır. Cinsel taciz suçunun hukuksal konusunu cinsel özgürlükler oluşturmaktadır. Şimdi bu yazımızda TCK 105.madde Cinsel Taciz suçunun ne olduğu, unsurları ve cinsel taciz dilekçesi şikayet dilekçesinin nasıl yazılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

TCK 105.Madde : Cinsel Taciz Suçu İle İlgili Detaylar

Cinsel Taciz Suçu Nedir

Cinsel taciz, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden cinsel davranışlarda bulunarak bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesidir. Cinsel taciz suçu genel bir suçtur, suçun faili kadın veya erkek olabilir, failin erkek veya kadın olması önem taşımaz.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl Oluşur

Cinsel taciz suçu bir kimseye temas (dokunma) olmaksızın cinsel amaçlı davranışlarda bulunulması sonucu gerçekleşir. Şehvet duygusu ile gerçekleştirilen sözlü ve yazılı her türlü eylem cinsel taciz suçunun temelini oluşturur. Bu hareketlerin mağdurun cinselliğine yönelmesinin dışında, özel bir anlam taşıması ya da anlamı olup olmaması önemli değildir. cinsel taciz oluşturan eylemin vücuda temas (dokunma) olmadan gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi halde bu suç oluşmaz, şehvet duygusu güdülerek vücuda temas halinde gerçekleştirilecek olan eylemler cinsel saldırı suçunu oluşturmaktadır. Cinsel Tacize örnek olarak “cinsel amaçlı laf atmak, yazı yazmak, ıslık çalmak veya cinsel organını göstermek” gösterebiliriz.

Cinsel Taciz Suçu Şikayete Bağlı mıdır

Cinsel Taciz suçunda mağdurun rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Cinsel taciz suçunda soruşturma ve kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir

Türk Ceza Kanununda Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105.maddesinde aşağıdaki şekilde ele alınmıştır. Buna göre;

Madde 105-

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Cinsel taciz suçu şikayet dilekçesi yazılırken, şikayet talebinde bulunan mağdur dilekçeye adı ve soyadını, T.C. Kimlik numarasını, adresini yazmalı ayrıca cinsel tacizde bulunan failin biliniyorsa kimlik ve adres bilgilerine de dilekçede yer verilmelidir. Cinsel taciz şikayet dilekçesinde olayın ayrıntılarına yer verilmeli gereksiz konulara değinilmekten kaçınılmalıdır. Sitemizde cinsel taciz dilekçesi örneği mevcut olup, cinsel taciz dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

TCK 102 Madde : Cinsel Saldırı Şikayet Dilekçe Örneği

Şahsi Dilekçe Nasıl Yazılır (Oku ve Dilekçeni Hemen Yaz)

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 102 Madde : Cinsel Saldırı Şikayet Dilekçe Örneği

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 102.maddesi ile gerekli düzenlemeler yapılan Cinsel Saldırı suçu ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğumuz...

Kapat