TCK 125 Madde Hakaret Suçu Detaylı Anlatım

| ,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Sekizinci Bölümünde, Şerefe Karşı İşlenen suçlar başlığı altında, 125 ve devam maddelerinde Hakaret suçuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Hakaret suçu,  kişinin yüzüne hakaret ve sövme şeklinde işlenebildiği gibi Maneviyatına, dini inancına ve maddi varlığına karşı da işlenmiş olabilir. Mağdur veya müştekinin gıyabında hakaret suçunun işlenmesi halinde, hakarette bulunanın cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu yazımızda Hakaret suçu ile ilgili olarak, Hakaret suçunun ne olduğu, ne yapılması gerektiği. Türk Ceza Kanununda hakaret suçu ile ilgili yapılan düzenlemeler ve hakaret suçuna ilişkin nasıl dilekçe yazılması gerektiği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Hakaret Nedir

Türk Ceza Kanununun 125. Maddesine göre “Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek bir fiil, olgu, yakıştırma veya söz” olarak tanımlamıştır. Hakaret suçu Ceza Muhakemesi Kanununa göre şikayete tabi suçlardan olup, şikayet halinde soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Toplumumuzda en fazla karşılaşılan suç türlerinden biridir. Genellikle hakaret ve tehdit suçları birlikte işlenmektedir, böyle bir durumda her iki suç hakkında birlikte soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır.

Hakarete Maruz Kaldım Ne Yapmam Lazım

Hakaret suçu nedeniyle mağdur olan kişi Cumhuriyet Savcılığına, polis veya jandarmaya dilekçe ile başvurarak şikayetçi olmalıdır. Hakaret suçunun şikayete tabi olması nedeniyle, şikayetçi olunmaması halinde kollukça (polis ve Jandarma)  kendiliğinden bir işlem yapılmaz. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak soruşturma sonucunda, hakaret suçunun oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde davanın açılmasına karar verilir.

5237 Sayılı TCK.da Hakaret Suçu (Madde 125)

Türk Ceza Kanununun 125. Maddesinde Hakaret suçuna ilişkin gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adıma Kredi Çekilmiş mi Nasıl Öğrenirim (Detaylı Anlatım)

 (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

 (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

 (3) Hakaret suçunun; 

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

 (4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.  

 (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır

Hakaret Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Hakarete maruz kalan her Türk vatandaşı anayasal hakkı olan dilekçe verme ve şikayette bulunma hakkını kullanarak ilgili birimlere şikayette bulunabilir. Mağdur ve müştekinin vekalet verdiği avukatı da kendisi adına şikayet dilekçesi verebilir. Hakaret nedeniyle şikayet dilekçesi yazılırken, mağdur şikayetçinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve adresi yazılmalıdır. Ayrıca, hakaret suçunu işleyen kişi veya kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin bilinmesi halinde dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Şikayet dilekçesinde olayın ayrıntılarına fazla girmeden, suçun nasıl ve ne zaman işlendiği hakaretin niteliği kullanılan sözler veya yazılar belirtilmelidir. Buna ilişkin tanıklarımız veya delillerimiz var ise bunlarında dilekçede belirtilmesi davanın seyri açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Uzlaştırmacı Nasıl Olunur, Kimer Uzlaştırmacılık Yapabilir

Hakaret Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Sitemizde, bulunan hakaret nedeniyle dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlayabilirsiniz. Hakaret nedeniyle dilekçe yazılmadan önce yukarıda belirttiğimiz hususlar da göz önünde bulundurulmalı ve dikkat edilmelidir. Sitemizde bulunan hakaret nedeniyle şikayet dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

.

 

Önceki Yazı

TBMM de Kabul Edildi : Vergi Yapılandırması 2019 Dilekçe Örneği

TCK 125 Madde : Hakaret Suçu Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TBMM de Kabul Edildi : Vergi Yapılandırması 2019 Dilekçe Örneği

Yakın zaman önce 25 Kasım 2016 tarihinde hükumet yetkilileri tarafından; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan...

Kapat