TCK 148.Madde Gasp Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

| , ,

TCK.nın 148 ve devam maddelerinde yağma suçu ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. Yağma, cebir kullanılarak veya tehdit yoluyla işlenen bir tür hırsızlık suçudur (TCK. md. 148). Yağma suçu, genel bir suçtur ve bu suçun faili veya mağduru herkes olabilir. Mağdur ve fail yönünden özel bir durum söz konusu değildir.

TCK 148.Madde Gasp Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Yağma suçunu malvarlığına ve kişisel değerlere karşı işlenen bir suç olarak ifade edebiliriz. Bu haliyle yağma suçu karma olarak ifade edebileceğimiz hukuksal nitelikli bir suçtur.  Yağma suçu ile ilgili daha önce yazmış olduğumuz Yağma Suçu Nedir (TCK. Md. 148) konulu yazımızla yağma suçuna ilişkin detaylardan ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Bu azımızda ise yağma suçu hakkında genel konularda bilgi vererek yağma suçu şikayet dilekçesi örneğini sizlerle paylaşacağız.

Türk Ceza Kanununda Yağma Suçu

Yağma suçunu Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş hali ile iki şekilde ele alabiliriz. Bunlar; taşınır mal yağması ve senedin yağması olarak ifade edebileceğimiz yağma türleridir. Türk Ceza Kanununda yağma suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Yağma;  Madde 148-

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir. 

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır. 

Nitelikli Yağma Nedeniyle Cezanın Arttırılmasını Gerektirecek Haller

Yağma suçunun TCK. nın 149. Maddesinde belirtilen şekilde nitelikli olarak işlenmesi halinde fail veya faillere verilecek cezanın arttırılmasına karar verilecektir. Türk Ceza Kanununun 149.maddesinde nitelikli yağma suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği (Detaylı Anlatım)

Nitelikli yağma  Madde 149

(1) Yağma suçunun; 

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yağma Suçunda Daha Az Ceza Verilmesini Gerektirecek Haller

TCK. nın 150. Maddesinde yağma suçunda daha az cezayı gerektiren hal aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Daha az cezayı gerektiren hâl TCK. Madde 150-

(1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir

Yağma Suçu (TCK 149.Madde) Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yağma suçunda soruşturma ve kovuşturma resen yapılır, şikayet aranmaz. Ancak suçun kurumlarca öğrenilmesi halinde bu mümkündür bu nedenle suçun işlenilmesi halinde yağma nedeniyle şikayet dilekçesi yazılarak ilgili kolluk veya savcılık birimlerine verilmeli ve suç ile ilgili olarak haberdar edilmelidir. Dilekçede suçun işleniş şekli, mağdurun adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi açıkça yazılmalı fail veya faillerin açık kimlik bilgilerinin bilinmesi halinde bunlarında dilekçeye yazılmasına özen gösterilmelidir. Yağma suçu nedeniyle yazılan dilekçede gereksiz konulara değinilmekten kaçınılmalı suça ilişkin olay net ve anlaşılır şekilde dilekçede yazılmalıdır. Ayrıca varsa tanıklarımız dilekçede belirtilmeli, güvenlik kamerası kaydı ve benzeri delil niteliğindeki bilgi ve belgeler dilekçeye eklenmeli veya dilekçede belirtilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilekçe Örneği (İletişim, Adres)

Yağma Suçu (TCK 149. Madde) Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Sitemizde örnek olarak paylaştığımız yağma nedeniyle şikayet dilekçesi örneği üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Dilekçe yazmadan önce avukatınıza veya bir hukuk uzmanına danışmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır. Sitemizde yayınlanan dilekçelerin bilgilendirme amaçlı örnek dilekçeler olduğu unutulmamalıdır. Yağma suçu nedeniyle şikayet dilekçesi örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

Resimleri büyütmek için üzerinde tıklayınız.

TCK 148 Madde Yağma Gasp Suçu için Şikayet Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneğimizi PDF olarak indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

TCK 148 madde gasp yagma sucu sikayet dilekcesi ornegi

Önceki Yazı

TCK 148.Madde Yağma Gasp Suçu Nedir Tüm Detaylar

Tutanak Nasıl Tutulur Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Detay

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 148.Madde Yağma Gasp Suçu Nedir Tüm Detaylar

Yağma suçu, karma olarak nitelendirebileceğimiz hukuksal konulu bir suçtur, Yağma suçuna karşı kanunla mal varlığı ve kişisel değerler (vücut bütünlüğü,...

Kapat