TCK 207 Madde : Özel Belgede Sahtecilik Suçu Tüm Detaylar

| , ,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 207.maddesinde Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik suçuna ilişkin olarak gerekli düzenleme yapılmıştır. Özel belgede sahtecilik suçu genel olarak bir kimsenin özel bir belgeyi sahte olarak düzenlenmesi veya özel belge üzerinde başkalarını aldatacak şekilde değişiklik yapılması olarak tanımlanabilir. Daha önce Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık, bu yazımızda ise Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik suçunun tanımı, özellikleri, maddi konusu ve detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

özel belgede sahtecilik suç dilekçesi
TCK 207 Madde : Özel Belgede Sahtecilik Suçu Tüm Detaylar

Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu Nedir

Türk Ceza Kanununun 207. Maddesinde Özel Belgede Sahtecilik Suçu ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre, “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya kullanmak” Özel Belgede Sahtecilik suçu olarak tanımlanmıştır.

Özel Belgede Sahtecilik TCK md.207

 (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

Özel belgede sahtecilik suçu genel bir suçtur, bu suçu toplumdaki herhangi bir işleyebilir, özel belgede sahtecilik suçunu işlemek için resmi görevli veya kamu görevlisi olmaya gerek yoktur, sivil kişiler tarafından da işlenebilecek bir suçtur. Özel belgede sahtecilik suçunun konusunu “Özel Belge” olarak tanımlayacağımız belgeler oluşturur. Kamu görevlileri de özel belgede sahtecilik suçunu işleyebilir ancak kamu görevlisinin görevi ve yetkisi dışında düzenlemiş olduğu belgeler özel belge sayılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Cinsiyet Değiştirme Nasıl Olur Dava Dilekçesi

Resmi belge olmayan, resmi belge özelliği taşımayan her türlü belgeyi özel belge olarak tanımlayabiliriz. Özel belgeye “fatura, kira sözleşmesi, satış sözleşmesi, sınav kağıtları, vb.” özel belge niteliğindedir.

Özel Belgenin Sahte Olarak Hazırlanması Ancak Kullanılmaması Suç Oluşturur mu

Özel belgenin sahte olarak hazırlanması ancak kullanılmaması tek başına suç oluşturmaz, özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için öncelikle özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi daha sonrasında ise kullanılması gereklidir.  Resmi belgede sahtecilik de ise belgenin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşması için tek başına yeterlidir.

Sahte olarak hazırlanmış özel belgenin kullanılmasını, herhangi bir hukuki sonuç doğuracak bir eylem, işlem veya ilişkide kullanılması olarak ifade edebiliriz.  Kullanmanın sadece resmi merciler önünde gerçekleşmiş olması gerekmez,  sahte belgenin kişiler arasında hukuki sonuç doğuracak şekilde kullanılmış olması yeterlidir.

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için belgeyi kullanan kişinin belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekir. Özel belgede sahtecilik suçu ancak kasıtla işlenebilir.

Mağdurun Rızası Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Ortadan Kaldırır mı

Özel belgede sahtecilik suçunda mağdur veya mağdurların rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Mağdurun rızasından söz edilebilmesi için eylemin gerçekleşmesinden önce açıklanması gerekir. Sahtecilik yapıldıktan sonra rıza gösterilmesi geçerli değildir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Şikayet Aranır mı

Özel belgede sahtecilik suçu, şikayet aranmaksızın soruşturma ve kovuşturma aşamasında resen yapılır. Suçtan zarar gören mağdurun şikayeti aranmaz, ancak suçtan zarar görenin de şikayette bulunması halinde soruşturma veya kovuşturma yapılabilir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

 Özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin olarak soruşturma veya kovuşturma resen yapılabileceği gibi, suçtan zarar gören mağdurun da şikayeti üzerine yapılabilir. Suçtan zarar gören mağdurun özel belgede sahtecilik suçu şikayet dilekçesini yazarken dikkat etmesi gereken en önemli konu, kimlik bilgilerinin (T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad ve Adres) doğru olarak yazılması ayrıca suçun failinin kim olduğunun bilinmesi halinde failin adı, soyadı, adresinin de dilekçede belirtilmesi soruşturmanın daha hızlı yapılmasına yardımcı olacaktır. Özel belgede sahtecilik dilekçesi yazılırken gereksiz konulara değinilmemeli suça ilişkin genel konularak değinilerek, dilekçede delillerimiz açıkça gösterilmeli, varsa delillerimizden birer suret dilekçeye eklenmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kartel Faizi Uygulayan 12 Banka Dava Dilekçe Örneği

Sitemizde özel belgede sahtecilik suçu şikayet dilekçesi örneğine ulaşabilir örnek dilekçe üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Özel Belgede Sahtecilik Suçu Şikayet Dilekçesi Örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

TCK 207 Madde : Özel Belgede Sahtecilik Suçu Dilekçe Örneği

TCK 86. Madde Kasten Yaralama Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 207 Madde : Özel Belgede Sahtecilik Suçu Dilekçe Örneği

Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik Suçu ile ilgili olarak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 207. maddesinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Daha paylaşmış...

Kapat