TCK 86. Madde Kasten Yaralama Dilekçe Örneği

A+
A-

Kasten Yaralama suçunun ne olduğu, kasten yaralama suçuna maruz kalındığında ne yapılması gerektiği, kasten yaralama suçunun Türk Ceza Kanunundaki yeri ile ilgili Kasten Yaralama Suçu Nedir (TCK 86,87,88 md) konulu yazımızla bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise kasten yaralama suçuna kısaca değindikten sonra TCK 86. madde kasten yaralama dilekçe örneğini sizlerle paylaşacağız.

kasten adam ayaralama suç dilekçesi

TCK 86 Madde Kasten Yaralama Dilekce Ornegi

Kasten Yaralama Nedir

Kasten Yaralama suçu, kasten başkasının vücuduna acı verecek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak şekilde, beden bütünlüğüne ve vücut dokunulmazlığına karşı eylemde bulunulması olarak tanımlanabilir.

Kasten Yaralama suçu ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunun 86, 87 ve 88. Maddelerinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Kasten yaralama suçunu daha iyi anlayabilmek için TCK nın bu maddelerine göz atılması faydalı olacaktır.

Türk Ceza Kanununun 86, 87 ve 88. Maddesinde Kasten Yaralama suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kasten yaralama  Madde 86-

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.           

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama  Madde 87-

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

 (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır. 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi  Madde 88-

(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur. 

Kasten Yaralanma Nedeniyle Kimler Şikayette Bulunabilir

Kasten yaralama suçu nedeniyle, kasten birinin veya birilerinin vücut bütünlüğüne zarar verilmesi ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak fiillerin gerçekleştirilmesi halinde, bu eylem nedeniyle mağdur olan veya suçtan zarar gören kişiler en yakın kolluk veya Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İSKİ Dilekçe Örneği : Abonelik, İptal, Şikayet, Fatura İtiraz

Kasten Yaralama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Kasten yaralama suçuna maruz kalan mağdur, suçtan zarar gören veya avukatı tarafından ilgili birimlere kasten yaralama nedeniyle şikayet dilekçesi yazılabilir. Kasten yaralama nedeniyle şikayet dilekçesi, kolluğa (palis, jandarma) veya Cumhuriyet Savcılığına verilir. Dilekçede, mağdurun veya suçtan zarar gören şikayetçinin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, adresi ve varsa avukat bilgileri yazılmalıdır. Ayrıca, kasten yaralama eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin bilinmesi halinde dilekçede belirtilmesi soruşturmanın daha hızlı sonuçlandırılması açısından faydalı olacaktır. Kasten yaralama şikayet dilekçesinde gereksiz ayrıntılara girmeden olayın ayrıntıları net olarak anlatılmalı ve varsa olaya ilişkin tanık ve delillerimiz açıkça gösterilmelidir.

Kasten Yaralama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Kasten yaralama nedeniyle şikayet dilekçesi yazılmadan önce yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat edilmelidir. Sitemizde yayınlanan dilekçeler hukuki yardım amacıyla değil, bilgilendirme amacıyla okurlarımızın istifadesine sunulmuştur. Dilekçede bahsi geçen olaylar kurgudan ibarettir. Kasten yaralama suçu nedeniyle şikayet dilekçesi yazmadan önce avukatınızdan veya bir hukuk uzmanından yardım almanız faydalı olacaktır. Sitemizde örnek olarak hazırlamış olduğumuz kasten yaralama nedeniyle şikayet dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun olarak uyarlayabilirsiniz. Kasten Yaralama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

Resimleri büyütmek için üzerine tıklayınız.

kasten yaralama şikayet dilekçe örneği

Kasten yaralama nedeniyle şikayet dilekçesi

kasten yaralama dilekçesi

Kasten Yaralama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

Kasten Yaralama Nedeniyle Sikayet Dilekcesi Ornegi

Kasten Yaralama Sucu Nedeniyle Sikayet Dilekcesi OrnegiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
TCK 207 Madde : Özel Belgede Sahtecilik Suçu Tüm Detaylar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 207.maddesinde Özel Belgede (Evrakta) Sahtecilik suçuna ilişkin olarak gerekli düzenleme yapılmıştır. Özel belgede sahtecilik suçu...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016