TCK 86.Madde Kasten Yaralama Suçu Tüm Detaylar

| ,

Ülke genelinde en çok işlenen suçlardan birisi de hiç şüphe yok ki kasten yaralama suçu. Bizler de bu yazımızda sizlere TCK 86. Madde Kasten Yaralama Suçu tüm detaylarını paylaşmaya çalışacağız.

Kasten Yaralama suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Bölümünde, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında 86 ve devam maddeleri olan 87 ve 88. maddelerinde düzenlenmiştir.

TCK 86 Madde Kasten Yaralama Sucu

Kasten Yaralama Nedir (TCK 86, 87, 88.md)

Kasten Yaralama, mağdurun vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak şekilde beden bütünlüğüne ve vücut dokunulmazlığına karşı eylemde bulunulması olarak tanımlanabilir.

Kasten yaralama suçunu basit yaralama ve nitelikli yaralama olarak iki şekilde ele alabiliriz. Bu yazımızda Kasten Yaralama suçu ile ilgili ve kasten yaralama suçuna ilişkin olarak nasıl şikayette bulunulması gerektiği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Kasten Yaralama suçunu daha iyi anlayabilmemiz için, öncelikli olarak kasten yaralama suçunun kanuni unsurlarının ne olduğuna göz atmak daha faydalı olacaktır. Türk Ceza Kanununun 86, 87 ve 88. Maddesinde Kasten Yaralama suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kasten yaralama  Madde 86-

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.           

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama  Madde 87-

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

 (3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır. 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İmar Affı 2019 Kimleri Kapsıyor Nasıl Başvuru Yapılır (Şartlar)

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi  Madde 88-

(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur. 

Kasten Yarama Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Kasten yaralama suçu Basit Yaralama ve Nitelikli Yaralama olarak iki şekilde işlenebilir. Basit yaralama “Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek” suçları şikayete tabidir ve mağdur veya suçtan zarar görenin 6 ay içerisinde şikayette bulunma hakkı vardır. 6 ay içerisinde şikayette bulunulmaması halinde şikayet zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkar. Ancak, Nitelikli olarak “Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilmeyecek” işlenen suçlarda zaman aşımı süresi yoktur. Nitelikli kasten yaralama suçunda en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Nitelikli olarak işlenen kasten yaralama suçlarında şikayet olmadan da suçun işlendiğinin öğrenilmesi halinde resen de soruşturma açılabilir. Mağdur, suçtan zarar gören veya şikayet hakkına sahip olan herkes müdahale talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Kasten Yaralama Suçu Uzlaştırma Kapsamında mıdır

Kasten Yaralama suçunun, Basit Yaralama TCK 86/1-2 maddesi “Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek” şeklinde işlenmesi halinde uzlaştırma kapsamındadır.  Suçun TCK 86/1-2 maddesi kapsamında kalması halinde öncelikli olarak uzlaştırma prosedürleri uygulanır, uzlaştırma işleminin gerçekleştirilememesi halinde davanın açılmasına veya devamına karar verilir.

Kasten Yaralandım Ne Yapmam Lazım

Herhangi bir şekilde, bir veya birkaç kişi tarafından vücut bütünlüğünüze zarar verilmesi ya da algılama yeteneğinizin bozulmasına neden olacak fiillerin gerçekleştirilmesi halinde en yakın kolluk veya Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunmalısınız. Basit yaralamalarda şikayette bulunulmaması halinde herhangi bir işlem yapılmaz. Nitelikli olarak işlenen kasten yaralama suçlarında ise, şikayet olmasa bile öğrenilmesi halinde resen kolluk veya savcılık tarafından da işlem yapılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanma Davasında Feragat ve Kabul İşleyişi

Kasten yaralama suçu nedeniyle mağdur olan veya suçtan zarar gören kişiler, olayın ayrıntılarını anlatan bir dilekçe ile ilgili birimlere başvurarak şikayette bulunabilir.

Kasten Yaralama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Kasten Yaralama suçu nedeniyle mağdur olan veya suçtan zarar gören her birey yasal hakkı olan dilekçe verme ve şikayette bulunma hakkını kullanarak kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunabilir. Kasten Yaralama suçu nedeniyle şikayet dilekçesi yazıldığında, mağdur veya suçtan zarar görenin T.C. kimlik numarası, adı soyadı ve adresi yazılmalıdır. Ayrıca, kasten yaralama eyleminde bulunan kişi veya kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin bilinmesi halinde dilekçede yazılması faydalı olacaktır. Dilekçede özellikle olayın ayrıntısının net olarak anlatılması, varsa tanıkların belirtilmesi ve tarafların kimlik ve adres bilgilerinin yazılı olması soruşturmanın ve akabinde açılacak olan davanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Kasten Yaralama Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Kasten yaralama suçu nedeniyle sitemizde örnek olarak hazırlanmış olan şikayet dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlama yapabilirsiniz. Sitemizde bulunan kasten yaralama suçu şikayet dilekçesi örneğinin bilgilendirme amacıyla yazıldığını ve örnek dilekçede yazılan isim ve olayların kurgudan ibaret olduğu unutulmamalıdır. Sitemizde bulunan yazılar ve dilekçe örnekleri hukuki yardım amaçlı değil, bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki yardım için avukatınıza ya da bir hukuk uzmanına danışmanız faydalı olacaktır.  Kasten yaralama suçu nedeniyle şikayet dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği

TCK 86. Madde Kasten Yaralama Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçe Örneği

İhtiyati tedbir, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun, Geçici Hukuki Korumalar başlığının birinci bölümünde 389 – 406 sayılı maddeleri arasında ele...

Kapat