TCK Nedir

A+
A-

TCK , Türk Ceza Kanununun kısaltılmış halidir. Şu anda yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Ceza Kanunudur.  Türk Ceza Kanununun amacı;  Kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Toplumda bireylerin bireylere karşı ya da bireylerin devlete karşı işleyebileceği bütün suçlara ilişkin olarak suçun niteliğine ve türüne göre verilmesi gereken cezanın üst ve alt sınırlarının belirlendiği kanun maddelerinin yer aldığı kitap ya da yazılı metin olarak da ifade edebiliriz. TCK Nedir kısaca sizlere tanıttıktan şimdide Türk Ceza Kanunu ‘nda en çok aranan maddeleri kısaca sizlere tanıtalım.

TCK’da  (Türk Ceza Kanunu)  En Çok Merak Edilen Kanun Maddeleri

TCK 53 Madde Nedir

Türk Ceza Kanunu 53. Maddesi Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma hükümlerini kapsar herhangi bir suçtan dolayı verilen cezada kişinin nasıl bir hak yoksunluğuna bırakıldığı maddenin alt fıkralarında belirtilir. Örnek olarak belirtmek gerekirse TCK 53/1-c maddesi Velayet hakkında, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmayı kapsar.

TCK 86 Madde Nedir

Türk Ceza Kanunu 86. Maddesi Kasten Yaralama suçuna ilişkin hükümleri kapsar. TCK 86/1 ve TCK 86/2. Maddeleri şikâyete tabidir, Uzlaşma hükümleri uygulanır. Ancak TCK 86/3 maddesi kapsamında işlenen suçlar şikâyete tabi değildir.

Türk Ceza Kanunu 86/1. Maddesi “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığını ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Şeklinde hüküm koymuştur.

Türk Ceza Kanunu 86/2 maddesi ise “Kasten Yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hafif veya adli para cezasına hükmolunur.” Şeklinde düzenlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Türk Ceza Kanunu 86/3. Maddesi ile  kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi ve silahla işlenmesi halinde  “şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında arttırılır”

tck nedir

T C K nedir Türk Ceza Kanunu nedir

TCK 102, 103, 104 ve 105 Madde Nedir

Türk Ceza Kanunu 102. Maddesi Cinsel Saldırı suçlarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Yine Türk Ceza Kanunu ‘nun 103. Maddesi Çocuğun Cinsel İstismarına ilişkin suçlarla ilgili, Türk Ceza Kanunu ‘nun 104. Maddesi Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiyi, Türk Ceza Kanunu ‘nun 105. Maddesi Cinsel Taciz suçuna ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

TCK 106 Madde Nedir

Türk Ceza Kanunu 106. Maddesi tehdit suçu ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Türk Ceza Kanunu ‘nun 106/1. Maddesinde “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyete üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Tehdit suçunun 106/1 maddesi kapsamında kalması halinde uzlaştırmaya tabidir.

TCK 125 Madde Nedir

Türk Ceza Kanunu 125. Maddesi Hakaret suçunu kapsamaktadır, hakaret suçu 125/1-2. Maddeleri şikayete bağlıdır ve en çok işlenen suç türlerindendir. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için filin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

TCK 257 Madde Nedir

Türk Ceza Kanunu 257. Maddesi Görevi Kötüye Kullanma suçunu kapsamaktadır Türk Ceza Kanunu nun 257/1-2-3. Maddeleri olarak düzenlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sanık Ne Demek : Kimlere Sanık Denir Bir Kişi Nasıl Sanık Olur

Türk Ceza Kanunu Pdf Formatında ( 25/01/2019 Tarihi İtibariyle Güncellenmiştir )

Türk Ceza Kanunu PDF 25 01 2019 GüncelZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
TCK 86.Madde Kasten Yaralama Suçu Tüm Detaylar

Ülke genelinde en çok işlenen suçlardan birisi de hiç şüphe yok ki kasten yaralama suçu. Bizler de bu yazımızda sizlere...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016