Tedbir Kararı Dilekçe Örneği : Tebir Kararı Ne Demek Ne Anlama Geliyor

A+
A-

Tedbirin amacı ileride telafisi mümkün olmayacak, ciddi bir zararın doğacağından endişe edilen uyuşmazlık konusu hakkında, bu zararların dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra sonucu beklemeden yapılan geçici bir hukuki korumadır. Ancak, istenildiği zaman, istenilen her şey için tedbir koyulamaz, tedbir koymanın da hukuki şartları bulunmaktadır.

tedbir kararı dilekçesi

Tedbir Kararı Dilekçe Örneği : Tebir Kararı Ne Demek Ne Anlama Geliyor

Bu yazımızda genel olarak tedbir kararı ne demek, tedbir ne anlam ifade ediyor, tedbir kararına itiraz edebilir miyim? gibi merak edilen konular hakkında bilgi vermeye tedbir talebinde bulunma veya diğer tedbirle ilgili hazırlamış olduğumuz tedbir kararı dilekçe örneği ile ilgili paylaşımda bulunarak, istifadenize sunmaya çalışacağız.

İhtiyati tedbir kararı, ihtiyati tedbirde teminat gösterilmesi, ihtiyati tedbir kararının uygulanması, ihtiyati tedbir kararına itiraz, 6100 Sayılı HMK’nın 391, 392, 392 ve 392. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Tedbir Nedir ve Ne Anlam İfade Ediyor, Tedbirin Şartları

Tedbir, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda, geçici hukuki korumalar başlığı altında düzenlenmiştir. Geçici hukuki korumalar başlığı en fazla uygulanan ve ilk akla gelen işlem ihtiyati tedbir işlemidir.

Tedbir talebinin koyulabilmesi için, uyuşmazlık konusu üzerinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle, hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması veya gecikmesi nedeniyle ciddi bir zararın meydana geleceği endişesi olması gerekmektedir. Para ve teminat alacakları için ihtiyati tedbir istenilemez, ihtiyati tedbire konu olan şey dava konusudur.

Tedbir Nereden Talep Edilir

Tedbir talebi usulüne uygun olarak, dava açılmadan önce esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden, dava açıldıktan sonra ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Tedbir talebi zorunluluk halinde hakim tarafından karşı tarafı dinlemeden de verilebilir. Tedbir talebindeki asıl amaç talepte bulunanın haklarının korunması bu nedenle gecikmeden kaynaklı doğabilecek olan zararların önüne geçebilmektir. Talepte bulunanın haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorunluluğu vardır. Bu nedenle talepte bulunduğunda dilekçesine her türlü delilini eklemeli ayrıca dilekçesinde delil olarak gösterilebilecek bütün konulardan ayrıntılı olarak bahsetmelidir.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir birbirinden farklı niteliktedir ve doğuracağı sonuçlarda haliyle farklı olacaktır. Bu nedenle ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir birbiri ile karıştırılmamalıdır ancak her ikisinin de bir çok ortak özellikleri bulunmaktadır. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının her ikisinin de yargıç kararı ile verilmeleri, davadan önce ve dava sırasında alınabilmeleri ve görevli mahkemelerin genel mahkemeler olması bunlardan bazılarıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Özel Sektör İş Başvurusu İçin Dilekçe Örneği : Kolayca Doldur

Tedbir Kararında Bulunması Gerekenler

Tedbir kararı verilecek olan mahkeme, uzlaşmazlık konusunun muhafaza altına alınmasına, bir şeyin yapılıp yapılmamasına, yediemine tevdi edilmesine veya zararı önleyecek her türlü tedbire karar verebilir.

Tedbir kararında aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz hususlar bulunur.

a) Tedbir talebinde bulunanın, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,

c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,

 ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılır.

Tedbir Talebinin Reddi Halinde Ne Yapılabilir

Tedbir talebinin reddi halinde, kanun yoluna başvurulabilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin olarak yapılacak kanun yolu başvuruları öncelikli olarak incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Tedbir Talebinde Teminat Gösterilmesi Zorunlu mudur

Tedbir talebinde bulunanın, haksız çıkma ihtimali karşısında, karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları zararlara karşılık teminat gösterilmesi zorunludur.

Tedbir talebinin resmi bir belgeye veya başkaca kesin bir delile dayanması halinde mahkemece gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle teminat alınmamasına karar verilebilir. Adli yardımdan yararlanan kimselerin teminat göstermesi gerekmez.

Tedbir talebi için yatırılan teminatın iadesi, asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması halinde gerçekleşir.

Tedbir Kararının Uygulanması

Tedbir kararının uygulanması, kararın verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Bir hafta içinde dava açılmış olsa bile tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresi içinde bulunan veya tedbir konusu olan uzlaşmazlığın bulunduğu yer icra dairesinde talep edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Vergi Affı Başvurusu Dilekçe Örneği : Nasıl Başvuruda Bulunulur

Tedbir Kararına Karşı İtiraz

Herhangi bir uzlaşmazlık konusu nedeniyle tedbir kararının verilmesi uyuşmazlığa konu olan karşı tarafın da bu tedbir kararına itiraz hakkını doğurur. Tedbir talebine karşı itiraz edebilir miyim, tedbir kararına nasıl itiraz edebilirim ve buna benzer konular uzlaşmaya konu olan tedbir kararının uygulandığı karşı taraf tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir.

Mahkeme aksine karar vermedikçe, tedbir, esas dava hakkındaki hükmün verilmesi ile kalkar. Koşulların değişmesi de tedbirin kaldırılması için bir sebeptir.

Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan tedbir kararlarına karşı itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz.

İhtiyati tedbir kararını uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbir kararını uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbir kararının uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.

Tedbir kararına itiraz, tedbir kararını veren mahkemeye hitaben yazılacak olan bir dilekçe ile yapılır. İtiraz eden, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek zorundadır.

Tedbir Dilekçesi Nasıl Yazılır

Tedbir dilekçesi anlam bütünlüğü içerisinde ve gereksiz tekrarlardan kaçınılarak yazılmalı ayrıca tedbir kararının verilebilmesi için tedbir verilmesini gerektirecek olan tüm somut delillerin dilekçede gösterilmesi gerekmektedir. Tedbir işlemlerinin farklılık göstermesi, ciddi bir takip gerektirmesi nedeniyle ileride herhangi bir hak kaybının yaşanmaması nedeniyle uzman bir hukukçudan yardım alınması veya bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

Tedbir Talebi Dilekçesi Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlamış olduğumuz, tedbir talebi, tedbir kararına itiraz ve diğer tedbir taleplerine ilişkin dilekçe örnekleri mevcuttur. Tedbir talebi ile ilgili dilekçe örnekleri üzerinde gerekli düzenlemeyi yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Tedbir talebi dilekçe örneği, tedbir kararına itiraz dilekçe örneği ve diğer tedbir talepli dilekçe örnekleri aşağıda istifadenize sunulmuştur. Resimleri büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

tedbir kararı itiraz dilekçesi

Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Tedbir Talebinde Bulunma Dilekcesi Örneği

tedbir talebinde bulunma dilekçesi sayfa 2

Tedbir Talebinde Bulunma Dilekcesi Örneği Sf:2

tedbir talep dilekçesi

Tedbir Talep Dilekçesi Örneği

Tedbir Talep Dilekçesi Örneği Sf:2

tedbirirn kaldırılması dilekçesi

Tedbirin Kaldırılması Talep Dilekçesi Örneği

Tedbir kararı ile ilgili dilekçe örneklerimizi PDF olarak indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Tedbir Kararina itiraz dilekcesi ornegi

Tedbir Talebinde Bulunma Dilekcesi

Tedbir Talep Dilekce ornegi

Tedbirin kaldirilmasai icin Talep Dilekcesi ornegiZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Tebligat Nedir Türleri Nelerdir

Tebligat ne demek ve tebligat türleri nelerdir kısaca sizlere bahsedecek ve ayrıntıları sizlere aktaracağız. Tebliğ Ne Demek Tebliğ; herhangi bir...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016