Temyiz Nedir

| ,

Temyiz Nedir

Yazımıza temyiz nedir izah ederek başlayacak olursak; istinaf mahkemelerinin bozma kararları dışında kalan hükümlerin yeniden incelenmesi için bir davada taraflara tanınan olağan bir kanun yolu olduğunu görmekteyiz. Taraflar temyiz başvurusu yaparak İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararın bir üst mahkeme olan Yargıtay tarafından incelenmesini isteyebilirler, Temyiz ancak hüküm hukuka aykırı olması nedenine dayanabilir, Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır, 5271 Sayılı CMK’nın 286. maddesinde hangi davaların temyiz edilip edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Temyiz incelemesini Yargıtay Ceza ve Hukuk daireleri yapar.

Temyiz Süresi Ne Kadardır

Temyiz nedir bunu öğrendikten sonra şimdi de temyiz süresine bir bakalım. Temyiz süresi mahkeme niteliğine göre değişmektedir, Temyiz süresi kararın tebliğinden veya tefhiminden (öğrenilmesinden) itibaren başlar Ceza Mahkemelerinde temyiz süresi 7 gündür (CMK.md.291). Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde temyiz yoluna başvurulabilir. Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir (HMK md.361). İdare ve Vergi Mahkemelerinde temyiz süresi 30 gündür. Hüküm temyiz yoluna başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa süre tebliğ tarihinden itibaren başlar. Son gün tatile denk gelirse sonraki iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir. Temyiz süresi tebliğ tarihinden sonraki gün işlemeye başlar.

Yargıtay

Temyiz İstemi Nasıl Yapılır

Temyiz istemi hükmün açıklanmasından itibaren yasal süresi içerisinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 5271 Sayılı CMK nın 263. madde hükümleri saklıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Gönüllü Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır Dilekçe Örneği

Temyiz Edersem Cezam Ağırlaşır mı

Temyiz nedir kısmında izah ettiğimiz üzere; itirazları inceleyen Yargıtay, temyiz eden şahsın aleyhine karar vermemekte ve cezasını ağırlaştırmamaktadır. Yani sadece sizin temyiz etmeniz durumunda Yargıtay daha ağır bir ceza vermeyecektir, Hüküm sadece sanığın temyizi üzerine bozulmuş ise yapılan yeni yargılamada verilecek ceza miktarı önceki hükümde verilen cezadan daha ağır olamaz, ancak sanığın temyizi dışında dava müdahil mağdurların ve Cumhuriyet Savcısının da temyiz hakkı vardır, bunların temyizi halinde Yargıtay sanık aleyhine bozma kararı verebilir.

Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır

Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz dilekçesinde göstermek zorundadır. Temyiz dilekçesi kararı veren mahkemeye verilir, eğer kararı veren mahkeme başka bir yerde ise temyiz dilekçenizi bulunduğunuz yerdeki görevli nöbetçi mahkeme aracılığıyla kararı veren mahkemeye gönderebilirsiniz. Burada önemli olan dilekçenin içeriğidir, dilekçenizde “temyiz ediyorum” diye açıkça belirtilmelidir, ayrıca kesinlikle dilekçeniz ıslak imzalı olmalıdır. Sitemizde Temyiz dilekçesi örneklerinden kendinize uygun olanı seçerek kendinize uyarlayabilirsiniz.

Kimler Temyiz Dilekçesi Verebilir

Davanın tarafları temyiz hakkına sahiptir, davanın sanığı temyiz hakkını yasal süresi içerisinde kullanabileceği gibi yasal temsilcileri (vasi, anne – baba) avukatı veya eşi de sanık adına temyiz talebinde bulunabilir. Ayrıca davaya müdahil olan kişiler (şikayetçiler, mağdurlar, suçtan zarar gören üçüncü kişiler) de davayı temyiz etme hakkına sahiptirler. Onbeş yıl ve daha üstü hapis cezalarına ilişkin olarak resen yargıtay yoluna gidilir.

Temyiz Dilekçesi Örneği

Sitemiz içerisinde sınıflandırılmış olarak hazırlanmış birçok temyiz dilekçesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu temyiz dilekçelerinden size uygun olan üzerinde kendi bilgilerinize ve taleplerinize uygun olarak uyarlama yapabilirsiniz. Ancak ileride herhangi bir hak kaybına maruz kalmamak için bir hukuk uzmanından yardım almanız sizin için daha faydalı olacaktır, sitemiz içerisindeki temyiz dilekçe örnekleri tamamen bilgilendirme amacıyla konulmuştur, doğacak olan hak kayıplarında sitemizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir
Önceki Yazı

Adli Yardım Nedir Nasıl Faydalanılır

Veraset ilamı Nedir

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Adli Yardım Nedir Nasıl Faydalanılır

Adli Yardım; Bireylerin Hak arama özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla ve bireyler arasında eşitlik sağlamak amacıyla, yargılama giderleri ve avukatlık...

Kapat