Temyizden Feragat Vazgeçme Dilekçesi Örneği ve Sürecin Detaylı Anlatımı

| , ,

Temyizden feragat dilekçesinin nasıl yazılması gerektiği ve temyizden feragat dilekçesi örneğinden bahsetmeden önce kısaca temyizin ne olduğu, nereye ve nasıl temyiz yoluna başvurulacağı ile ilgili bilgi vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Temyiz Nedir

Temyiz, İstinaf mahkemelerinin bozma kararları dışında kalan hükümlerinin yeniden incelenmesi için bir davada taraflara tanınan olağan kanun yoludur.

Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği ve Sürecin Detaylı Anlatımı

Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı üst mahkeme olan Yargıtay tarafından incelenme yapılması amacıyla temyiz talebinde bulunulabilir. Temyiz talebinde ancak dava dosyasının tarafları veya vekilleri bulunabilir. Temyiz talebi, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanabilir.

Hangi Kararlar Temyiz Edilebilir

Hangi kararların temyiz edilip edilmeyeceği, Ceza Mahkemelerinde 5271 Sayılı CMK.nın 286.maddesinde, Hukuk Mahkemelerinde HMK. 362. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Temyiz incelemelerini Yargıtay Ceza ve Hukuk daireleri yapar.

Kimler Temyiz Başvurusunda Bulunabilir, Temyiz Dilekçesi Verebilir

Dava dosyasının tarafı olmayan kişiler temyiz başvurusunda bulunamaz, temyiz başvurusunda bulunabilmek için davanın tarafı olup olunmadığına bakılır.

Davanın tarafları olan, sanık, kanuni temsilcisi (vasisi, anne –  babası), avukatı ve davaya müdahil olan kişiler (mağdur veya suçtan zarar gören kişiler üçüncü kişiler)  davayı temyiz etme hakkına sahiptir. Ceza davalarında onbeş yıl ve daha üstü hapis cezalarına ilişkin olarak resen Yargıtay yoluna gidilir.

Temyiz Başvuru Süreleri

05 Ağustos 2017 tarihli 30145 Sayılı Resmi Gazete – Mükerrer – yayınlanan 7035 sayılı yasa ile Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununda önemli değişiklik yapılmıştır.

Temyizde süre kararın tebliğinden ve tefhiminden (öğrenilmesinden) itibaren başlar ve bu süre, ceza veya hukuk mahkemesi olup olmamasına veya mahkeme niteliğine göre değişmektedir. 05 Ağustos 2017 tarihli resmi gazete ile yayınlanan ve 7035 sayılı yasa ile yapılan son değişiklikle Ceza Mahkemelerinde 7 günlük temyiz süresi 15 gün olarak düzenlenmiştir.  (CMK.md.291).

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Eski Hükümlülere İşkur ve KOSGEB Hibe Kredi Desteği 2019

Yine 05 Ağustos 2017 tarihli resmi gazete ile yayınlanan ve 7035 sayılı yasa ile yapılan son değişiklikle, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay  olan temyiz başvuru süresi iki hafta olarak değiştirilmiştir. (HMK md.361).

Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin temyiz edilebilir davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir (2577 Sayılı İYUK Madde 46)

Hüküm, tarafların yüzüne karşı verilmişse tefhimden (öğrenilmesinden) tarafların yokluğunda verilmişse süre tebliğ tarihinden itibaren başlar. Son gün tatile denk gelmiş ise sonraki iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir. Temyiz süresi tebliğ tarihinden sonraki gün işlemeye başlar.

Temyizden Feragat (vazgeçme)  Dilekçesi Nasıl Yazılır

Temyiz dilekçesi gibi temyizden feragat (vazgeçme) dilekçesinin de belli bir kural çerçevesinde yazılması gerekmektedir. Temyizden feragat dilekçesinde de temyiz dilekçesinde olduğu gibi temyizden feragat dilekçesini veren tarafın davadaki sıfatı, adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılmalı karşı tarafında dilekçede adı soyadı (kamu kurumuysa kurum adı) yazılmalıdır. Temyizden feragat dilekçesin de ise hangi dava dosyasının temyizinden feragat ettiğimizin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Temyizden Feragat (Vazgeçme) Dilekçesi Örneği

Daha önce temyiz başvuru dilekçesi ve dilekçe örnekleri gibi birçok dilekçe örneğini okurlarımızın istifadesine sunmuştuk. Bu yazımızda ise temyizden feragat (vazgeçme) dilekçesi örneğini okurlarımızın istifadesine sunacağız. Daha önce vermiş olduğunuz temyiz talebinizden vazgeçmek feragat etmek için hazırlamış olduğumuz temyizden feragat (vazgeçme) dilekçesi üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Temyizden feragat (vazgeçme) dilekçesi aşağıda istifadenize sunulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İdari Davalar Nelerdir : Hazır Dilekçe Örnekleri
Ceza Mahkemesi İçin Temyizden Feragat Dilekçe Örneği

Hukuk Mahkemesi İçin Temyizden Feragat Dilekçe Örneği

Temyizden Fergat dilekçe örneklerimizi PDF olarak indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Temyizden Feragat Vazgecme Dilekcesi ornegi Ceza Mahkemesi icin

Temyizden Feragat Vazgecme Dilekcesi ornegi hHukuk Mahkemesi icin

Önceki Yazı

Türk Telekom Dilekçe Örneği Şikayet, İtiraz ve İptal İşlemleri İçin

Savcı Nasıl Olunur Gerekli Şartlar Nelerdir ve Maaşları 2019

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Türk Telekom Dilekçe Örneği Şikayet, İtiraz ve İptal İşlemleri İçin

Türk Telekom 176 Yıllık köklü geçmişi ile Türkiye’nin ilk entegre Telekomünikasyon operatörüdür. Türk Telekom müşterileri hızlı değişen iletişim ve teknoloji...

Kapat