Uzlaşma Kapsamına Giren Suçlar

A+
A-

Uzlaştırma, uzlaşma kapsamına giren suçlar nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, kanun ve bu yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaştırmacı aracılığıyla ya da hakim veya cumhuriyet savcısı tarafından anlaşmalarının sağlanması suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir. Mağdurun veya suçtan zarar görenin, şüpheli veya sanık ile usul ve yönetmeliğe uygun olarak anlaşmaları ile uzlaşma gerçekleşir. Uzlaşma kapsamına giren suçlar 2019 yılında  1. Yargı paketi ile kapsamı genişletilerek, bu kapsamda yeni suçlar eklenmiştir.

Uzlaşma Kapsamına Giren Suçlar

Uzlaştırma bütün suçları kapsamaz, uzlaştırmanın hangi suçları kapsadığı 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olan suçlar açıkça belirtilmiştir. 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Yasanın 34 ve 35. Maddeleri ile yasanın kapsamı genişletilerek uzlaştırmanın daha etkin ve işler hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Genel olarak uzlaştırma kapsamındaki suçları iki gruba ayırabiliriz bunlar.

 1) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suçlar (Cinsel Saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar hariç)

2) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununda yer alan;

a) Kasten Yaralama (TCK 86,88. Madde (üçüncü fıkra hariç) )

b) Taksirle Yaralama (TCK 89. md. )

c) Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK 234. madde)

d) Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK 116. madde)

uzlaştırmaya tabi suçlar

Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar

e) Ticari ve Bankacılık sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK 239. Md. dördüncü fıkra hariç)

f) Tehdit (TCK 106/1. Md.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 Altın Kural

g) Hırsızlık (TCK 141. Md.)

h) Dolandırıcılık (TCK 157. Md.)

ı) Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma (TCK 155/2. md.)

i) İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK 117/1.fıkra, TCK 119/1.fıkra (c) bendi)

k) Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK 165. md.)

Suçları uzlaştırma kapsamında olan suçlardır.

Uzlaştırma Kim Tarafından Nasıl Yapılır

Uzlaştırmanın kim tarafından yapılacağı ve uzlaştırmayı kimin yapacağı 5271 Sayılı Ceza Muhakemesin Kanununun 253, 254 ve 255. Maddeleri ile düzenlenmiş 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Yasanın 34. Maddesi ile son halini almıştır. Bu yasaya göre her Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurularak, uzlaştırma bürolarında yeteri kadar cumhuriyet savcısı ve personel görevlendirilecektir. Uzlaştırmacılar ise hukuk öğrenimi görmüş kişilerin veya avukatların yer aldığı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen listelerde yer alan kişilerden oluşacaktır.

Uzlaştırma Süreci Nasıl İşliyor

Uzlaştırmacı kendisine Cumhuriyet Savcısı tarafından teslim edilen dosyayı teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde sonuçlandırır. Talep halinde resen Cumhuriyet Savcısı tarafından bu süre bir kereye mahsus 20 gün daha uzatılabilir.

Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırmacı, uzlaştırma süresinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür.

 Uzlaştırmacı kendisine teslim edilen dosyadaki taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı şekilde anlatmak, tarafların uzlaşmak isteyip istemediklerini sormak zorundadır. Uzlaşıp uzlaşmamak kişilerin kendi özgür iradelerine bağlıdır. Uzlaştırma işleminin sonucunda olumlu veya olumsuz düzenlenecek uzlaştırma formu imza altına alarak uzlaştırma bürosuna teslim edilir.

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar 1. Yargı Paketi

Uzlaştırma Nedir

Zararımın Karşılanması Şartı ile Uzlaşmak İsteyebilir miyim

Taraflar Uzlaşma Konusunda belli bir anlaşmaya vardıkları takdirde hukuka aykırı olmamak kaydı ile bir veya birkaç edimin yerine getirilmesini isteyebilir bu konuda anlaşabilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Askerlik Tecil Dilekçesi Örneği

 Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

a) Fiilden kaynaklanan maddi veya manevi zararın kısmen veya tamamen karşılanması veya eski hale getirilmesi.

b) Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddi veya manevi zararın kısmen veya tamamen karşılanması veya eski hale getirilmesi.

c) Bir kamu kurum veya kuruluşu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi yada kişilere bağış yapmak.

d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin veya bunların gösterecekleri üçüncü şahsın bir kamu kurumu ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerinin geçici süre ile yerine getirilmesi veya topluma yararlı birer birey olması amacıyla yükümlülükler altına girmesi.

e) Mağdurdan ya da suçtan zarar görenden özür dilemesi.

Uzlaştıktan Sonra Tekrar Dava Açılabilir mi

Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde şüpheli hakkında dava açılamaz, tazminat istenemez. Şüpheli hakkında uzlaşmaya konu açılmış olan herhangi bir dava varsa düşer. Sanığın bu suçtan dolayı ceza alması veya sabıkalı olma durumu ortadan kalkar. Uzlaştırmanın gerçekleşmesinden sonra taraflar yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Uzlaşma Dilekçe Örneği

Bu konuda bir müracaatta bulunmak istiyorsanız sitemizde bulunan örnek dilekçelerden yararlanabilirsiniz. Uzlaşma dilekçe örneği için buraya tıklayınız. 

Bir mum diğerini yakmakla ışığından birşey kaybetmez ! Yazımızı Facebook ve Twitter üzerinden paylaşmak ya da beğenmek için sosyal medya butonlarımızı kullanabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 32 YORUM
 1. turgay dedi ki:

  cmk uzlaşmada 157.158 kapsamındaki suçlar uzlaşmaya tabimi

 2. Dilekçe Sepeti dedi ki:

  Merhaba Turgay Bey;
  Türk Ceza Kanunu 157.maddesi ( dolandırıcılık ) uzlaşma kapsamındaki suçlardandır. TCK 158.maddesi ( nitelikli dolandırıcılık ) ise uzlaşma kapsamında değildir.

 3. namık dedi ki:

  nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme uzlaşma kapsamında kalıyor mu?

  1. Admin dedi ki:

   Bahsettiğiniz suç; TCK’nun 116.maddesinde düzenlenmiş olup, yapılan son değişiklikle uzlaşma kapsamına alınmıştır.

 4. Esra dedi ki:

  Merhabalar 245.madde (Kredi Kartını Kötüye Kullanilmasi Yarar Saglama )/Uzlaşmaya Girdi Deniliyor Bilginiz Varmı Acaba.cevap Verirseniz Sevinirim.

  1. Admin dedi ki:

   Bahsettiğiniz suç uzlaşma kapsamında bulunmayan bir suçtur.
   Türk Ceza Kanunu ‘nda 245 madde;

   (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

   (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

   (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

   (4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

   a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
   b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
   c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
   Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

   (5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

 5. Esra dedi ki:

  Yani Uzlaşma Maddesinde Yok Öyle mi.Peki sizin Düşünceniz alınabilir mi Uzlaşma İçerisine.Şikayet Yok Karşı Tarafın İfadesi Var .Bilgi verirseniz Sevinirim

  1. Admin dedi ki:

   Bizim düşüncemizden ziyade kanunun ne hüküm verdiği önem arz etmektedir. Bahse konu suç; bu aşamada uzlaşma kapsamında bulunmadığı için şu an uzlaşma mümkün değildir. Ancak karşı tarafın şikayetinin olmaması, zararının giderilmesi gibi hususların mahkeme hakimi tarafından hüküm açıklanmadan önce dikkate alınması muhtemeldir.

 6. meral dedi ki:

  merhabalar.denetimli serbestlik yasasıyla çıkan kişi uzlaşma yasasından yararlanır mı? suçu gasp

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba;
   Maalesef Gasp suçu uzlaşma kapsamına alınan suçlar arasında bulunmamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili yazımıza https://www.dilekcesepeti.com/uzlasma-kapsamina-giren-suclar/ linkinden göz atabilirsiniz.

 7. Dilek dedi ki:

  İyi günler ;20.03.2017 tarihinde 200 tllik hırsızlık olayı yaşadım ve savcılık mahkemeye sevk etti fakat biz uzlaşmayı planlıyorken şimdi iş mahkemeye kadar uzamış oldu. Orda nasıl bir ifade verip kamu davası açılmasını önleyebiliriz lütfen bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz?

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba Dilek Hn;

   Uzlaşma kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak uzlaşma durumu mahkeme aşamasında da geçerlidir. Burada önemli olan suçun uzlaşma kapsamına girip girmediğidir. Mahkemeye hangi suç ile sevk edildiğinizi öğrenip, Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçlar adlı yazımızdaki suçlar arasındaki suçlardan olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Ayrıca şunu belirtmek gerekiyor; muhtemelen Savcılık sizi Sulh Ceza Hakimliği ‘ne sevk etmiştir. Bu da sadece tutuklama ya da adli kontrol kararı için olup; hakkınızda dava açıldığı anlamına gelmez. Elinize bir iddianame ulaştıysa bu durumda hakkınızda kamu davası açılmış demektir.

 8. Dilek dedi ki:

  Hangi suçla sevk edildiğimi nerden öğrenebilirim peki ? Bide mahkeme kaç aya kadar açılır uzlaşma için . Buarada çok teşekkür ederim cevabını için

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba Dilek Hn;

   Rica ederiz, yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Hangi suçla sevk edildiğinizi öğrenmek için size verilen bir belge varsa bu belgeye göz atabilirsiniz. Suç muhakkak bu belgelerde en azından TCK ‘daki maddesiyle yazılmıştır. Eğer böyle bir belge elinizde yok ise; bu durumda hakkınızda soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısından öğrenebilirsiniz. Tekrar hatırlatalım. Eğer üzerinize atılı suç uzlaşma kapsamındaysa mahkemeyi beklemenize gerek yok. Savcılık aşamasında da uzlaşma gerçekleşebilir. Burada önemli suçun uzlaşma kapsamında olup olmadığının öğrenilmesidir. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorken mümkün mertebe hukuki terimlerden uzak ve anlaşılabilir bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Yine de takıldığınız yer olursa yorum bırakabilirsiniz.

  2. Dilek dedi ki:

   Savcılık uzlaşma olcağını dinlemedi bile mahkemeye yönlendirdi direk şimdi uzlaşma için gitmemizin bir anlamı olmucak öylemi mahkeme gününü bekleyip orda mı uzlaşmamız gerekicek çok rahatsız ettim sizide kusura bakmayın son birşey sorucam avukat tutmalımıyım sizde her ihtimale karşı . İlginiz için çok teşekkür ederim kolay gelsin

  3. Admin dedi ki:

   Merhaba;

   Hukuki yardım almak iyidir. Maddi durumunuz el veriyorsa avukat tutmayı değerlendirebilirsiniz.

 9. Canan dedi ki:

  İyi günler,benim size bir sorum olacaktı.Eşim ve 3tane arkadaşı(suç ortakları) 157ci maddeden yargılanıyorlar.Karşı tarafla uzlaşmak için dilekçe gönderildi.Fakat kabul edilmedi.Neden aceba?157ci madde yani dolandırıcılık uzlaşmaya girmiyor mu?Ne yapmamız gerek?Yardımcı olabilirmisiniz bu konuda?Şimdiden teşekkür ederim

  1. Admin dedi ki:

   Merhabalar Canan Hanım;
   TCK 157.madde suçu uzlaşma kapsamında olan bir suçtur. Ancak uzlaşma konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu aşamada Mahkeme tarafından görevlendirilecek uzlaştırmacı kişi tarafından her iki taraf uzlaşmaya davet edilecektir. Taraflardan herhangi birisi uzlaşmayı kabul etmez ise; uzlaşma sağlanmamış sayılacaktır. Uzlaşma sırasında taraflar uzlaşmak için çeşitli taleplerde de bulunabilir. Kabul edilmemesinin nedeni karşı tarafın uzlaşmayı kabul etmemesinden olabilir.

 10. Seda dedi ki:

  Nisanlim bi alışverişmerkezinde görev yapan özel güvenlikler ile tartışma yaşadı ve mahkemelik oldu. 10 ay hapis cezasi aldı. Uzlaşma yasasından yararlanmak istedik karsilikli olarak fakat kamu gorevlisi sifatina giriyor diye olmuyor soylendi bize. Dedikleri mi gibi mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Admin dedi ki:

   Merhaba Seda Hn;

   Özel güvenlik görevlilerine karşı; görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle işlenen suçlarda kamu görevlisine işlenmiş gibi değerlendiriliyor.

 11. devrim dedi ki:

  merhaba ben kaçarak evlendim nikahım olmadı henüz bu olay 23 haziran 2016 da oldu ailem şikayetçi oldu kaynanam ve eşimden eşim kavgadan dolayı içeri girince ailem fırsat bilerek beni yanına aldı eşimi ve kaynanamı şikayet ettirdi kaynanama mahkemede dısardan erteleme 5 sene verdiler tekrar mahkeme var ailem şikayetçi oldu gene kağıtta kamu tarafından cezalandırılmasına demiş bu nedir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba devrim, bazı suçlar şikayete tabidir şikayetten vazgeçme olması halinde şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilir, ancak bazı suçlarda ise şikayetten vazgeçme olsa bile kamu davası devam eder, şikayetten vazgeçme sanığın cezadan kurtulması için yeterli değildir.

 12. Seda dedi ki:

  Kolay gelsin benim bi sorum olucaktı.Eşim 23 gündür ceza evinde bugün müddetnamesi yeni geldi ve cezası 9 ay olarak yazıyordu.Suçun türü yaralama ve tck maddeleri 86/1, 86/3-e, 87/1-d uzlaşmadan yararlanabilir mi karşı tarafın şikayeti yoktu kamu davasına düştügü için cezası tekrar geldi. Eğer uzlaşmadan yararlanırsa nasıl bir yol izlemeliyiz kaç gün içerisinde dilekçe vermesi lazım lütfen yardımcı olup bilgilendirir misiniz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Seda hanım, Basit Yaralama suçu TCK 86/1 kapsamında kalıyorsa uzlaştırma kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak basit yaralama suçunun TCK 86/3 kapsamında a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silahla, (tabanca, sopa, bıçak, vb) işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.

  2. Seda dedi ki:

   Yani uzlaşmadan yararlanır mı yararlanamaz mı tek bir maddenin olması yetmiyor mu

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Seda hanım, malesef bu haliyle uzlaşmadan yararlanamayacağı kanaatindeyiz.

  4. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Seda hanım, eşinizin bu haliyle uzlaşmadan yararlanamayacağı kanaatindeyiz, ayrıca uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilmesi için aynı anda işlenen suçların tamamının uzlaşmaya tabi olması gerekmektedir. Örneğin tehdit ve hakaret suçunun birlikte işlenmesi gibi.

 13. Seda dedi ki:

  Yani uzlaşmadan yararlanır mı yararlanamaz mı bu maddelerden birinin olması yetmiyor mu

 14. Nusret dedi ki:

  Merhaba tck 158den agir ceza mahkemesinde dava açıldı tanidigim a.sanik konumunda.musteki şikayetinden vazgecerse dava düşer mi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Nusret bey, TCK 157 maddesi kapsamında olan dolandırıcılık suçları uzlaşma kapsamında ancak TCK 158.madde kapsamında olan dolandırıcılık suçları uzlaştırma kapsamında değil ayrıca dolandırıcılık suçu şikayete tabi bir suç değil bu nedenle müşteki şikayetten vazgeçse bile kamu davası devam edecektir. Ancak müştekinin zararının giderilmiş olması ve müştekinin şikayetten vazgeçmesi indirim sebebi olacaktır.

 15. Gursel dedi ki:

  Merhabalar,

  155 ve 155/2 1. yargı paketiyle mi uzlaştırma kapsamına alındı?

  Teşekkürler.
  Saygılar.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gürsel bey,
   Doğrudur, Güveni kötüye kullanma suçu 1. Yargı paketi ile uzlaşma kapsamına alındı.


Önceki yazıyı okuyun:
Uzlaşma Dilekçe Örneği

En son yapılan kanuni düzenleme ile birlikte uzlaşma kapsamında kalan suçlara birçok suç eklendi. Hatta bu durum nedeniyle; bu suçlara...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016