Uzlaştırma Teklif Formu Örneği

| , ,

Bilindiği üzere 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesine ek olarak 6763 Sayılı Yasanın 34. Maddesi ile yapılan düzenleme ile uzlaştırma yasasının kapsamı genişletilerek uzlaştırmanın daha etkin bir hale gelmesi sağlanmıştır. Bu yazımızda uzlaştırmanın genel konularından biraz bahsettikten sonra uzlaşma talep formu hakkında bilgi verip soruşturma ve kovuşturmaya ait dosyalar için ayrı ayrı olmak üzere iki uzlaştırma talep formu örneğini sizlerle paylaşacağız.

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırma

Hukuk sistemimizde yeni bir uygulama olarak ifade edebileceğimiz uzlaştırma işlemi ilk olarak 26/07/2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarih itibari ile ilk olarak 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesi ile diğer kanunlarda uzlaştırma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsamaktaydı. Ancak 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Yasanın 34. Maddesi ile uzlaştırma kapsamına giren suçların kapsamı genişletilmiş ayrıca uzlaştırma işleminin uygulanmasına ilişkin olarak düzenleme yapılmıştır.

Uzlaştırma kapsamında olan suçlarla ilgili daha yazmış olduğumuz Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar Ayrıntılı Tablo konulu makalemizden uzlaştırma kapsamındaki suçlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Uzlaştırma İşleminin İlk Aşaması

Uzlaştırma Teklifinin Taraflara Yapılması;

Uzlaştırmacı bilirkişiye teslim edilen uzlaştırma dosyasında uzlaştırmacı bilirkişinin ilk yapacağı işlem taraflara dosya içerisinde bulunan telefon, faks, telgraf, elektronik posta veya başka iletişim araçları ile ulaşılarak getirtilmesi ve uzlaştırmayı kabul edip etmediğine ilişkin olarak uzlaştırma teklif formunun sunulması işlemidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Gönüllü Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır Dilekçe Örneği

Uzlaştırma görüşmelerine başlanılabilmesi için tarafların uzlaştırmayı kabul etmeleri ve uzlaştırma teklif formunu bu şekilde imzalamaları gerekmektedir. Uzlaştırma dosyasındaki tarafları bir müşteki ve bir sanık olarak değerlendirirsek, uzlaştırma görüşmelerine başlanılabilmesi için tarafların ikisinin de uzlaştırma teklifini kabul etmesi gerekmektedir. Taraflardan birinin uzlaştırma teklifini kabul etmemesi halinde uzlaştırma görüşmelerine başlanamaz. Ancak birden fazla tarafın olması halinde taraflardan birinin bir diğerine karşı işlediği eylemden dolayı uzlaştırma teklifini kabul etmesi bir diğerine karşı işlediği eylem nedeniyle uzlaştırma işlemini kabul etmemesi söz konusu olabilir. Bu da uzlaştırma yapılacak olan dosyanın içeriğine göre değişiklik gösterebilir.

Tarafların Kısıtlı veya Yaşının Küçük Olması;

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması yada kısıtlı olması hali ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda, uzlaşma teklifi kanunu temsilcilerine yapılır.

Tutuklu veya Hükümlülere Uzlaştırma Teklifinin Yapılması

Tutuklu veya hükümlülere uzlaşma teklifi, düzenlenecek olan uzlaşma teklif formunun uzlaştırma bürosu aracılığıyla gönderilmesi ile yapılır. Uzlaştırma teklifinin kabul edilmesi halinde, tutuklu veya hükümlü uzlaştırma görüşmelerinin yapılması amacıyla belirtilen gün ve saatte Adliyede ilgili birimde hazır edilmesi istenir. Tutuklu veya hükümlünün başka bir yerde bulunması halinde SEGBİS aracılığıyla uzlaştırma görüşmesi yapılır. Hükümlünün vasisinin olması halinde uzlaştırma görüşmeleri vasi ile yapılır.

Uzlaştırma Teklifinin Tebligat Yolu ile Yapılması

Taraflara telefon, faks, telgraf, elektronik posta veya başka iletişim araçları ile ulaşılamaması veya ulaşılmasına rağmen gelmemeleri halinde, taraflara uzlaştırma teklif formu tebligatla çıkartılabilir. Tebligatın üzerine gerekli şerh yazılarak yasal süresi olan üç gün içerisinde uzlaştırmacı bilirkişi ile irtibata geçmeleri belirtilmelidir. Usulüne uygun tebligata rağmen başvurmayan taraf uzlaştırma teklifini kabul etmemiş sayılır.

Uzlaştırma Teklif Formu Örneği

Aşağıda örnek olarak hazırladığımız soruşturma ve kovuşturmaya ait uzlaştırma teklif formları üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak uyarlayabilirsiniz. Uzlaştırmanın diğer aşamaları olan Uzlaştırma Görüşme Tutanağı ve Uzlaştırma Raporu için diğer makalelerimizden ve örneklerimizden yararlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Nafaka Dilekçe Örneği
Uzlaştırma Teklif Formu
Uzlaştırma Teklif Formu
Uzlaştırma Teklif Formu
Uzlaştırma Teklif Formu
Uzlaştırma Görüşme Tutanağı Örneği 3
Uzlaştırma Teklif Formu

Uzlaştırma teklif formu örneklerimizi bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

(ÖRNEK) UZL. TEK. FOR. Mahkeme (POSTA)

UZLAŞTIRMA ( UZLAŞMA) TEKLİF FORMU KOVUŞTURMA

UZLAŞTIRMA ( UZLAŞMA) TEKLİF FORMU SORUŞTURMA

Önceki Yazı

Uzlaştırma Görüşme Tutanağı Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Uzlaştırma Görüşme Tutanağı Örneği

Uzlaştırma işleminin ikinci aşaması olarak kabul edeceğimiz uzlaştırma görüşme işlemleri, uzlaştırma teklifinin taraflar tarafından kabulünden sonra başlanılan uzlaştırma işlemidir. Uzlaştırma...

Kapat