Vasi Nedir Kimler Vasi Olabilir | Vasilik Kararı İçin Yapılması Gerekenler

A+
A-

Çeşitli nedenlerle kendi işlerini sürekli olarak yapamayacak durumda olan kişilerin, koruma altına alınması amacıyla hukuki koruma olarak vasi tayini yapılır. Kimlerin vasi olarak tayin edileceği, vasi olmanın koşulları, hangi hallerde vasi atanacağı Türk Medeni Kanununda açıkça belirtilmiştir. Vesayeti diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse anne ve babasının velayetinde bulunmayan küçük çocukların istisnai olarak, velayete tabi olmayan 18 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin korunmasını amaçlayan hukuki kurum olarak ifade edebiliriz.

vasi nedir vasilik kararı için neler yapılır

Vasi Nedir Kimler Vasi Olabilir | Vasilik Kararı İçin Yapılması Gerekenler

Vasi Ne Demek

Vesayet makamı tarafından kendi işlerini sürekli olarak yapamayacak durumda olan kişilere, bu işlerini yapması ve bu kişinin haklarını koruması amacıyla atanan kişiye vasi denir. Vasinin görevi, vesayeti altında bulunan kişinin haklarını korumak, gerektiğinde buna ilişkin olarak bu kişi adına resmi işlemleri yürütmektir. Vasi, vesayeti altında bulunan kişinin menfaatine aykırı işlemler yapamaz.

Kimler Vasi Olarak Atanır

Kanunda kimlerin vasi olarak atanacağı belirtilmiştir. Öncelikli olarak vasilik görevini yapacak olan kişinin bu görevi yapabilecek yetenekte ve ergen olması gerekmektedir. Vesayet makamı gerekli gördüğü hallerde bir kişi için birçok vasi atayabilir. Birden çok vasi atanması halinde vasi olarak atanacak kişilerin rızası aranır.

Vasi olarak atanacak kişilerden, vesayet altına alınacak olan kişinin eşinin ve hısımlarının önceliği bulunmaktadır. Eşinin ve hısımlarının vasi olarak atanmasına engel teşkil edecek haklı bir sebep bulunmaması halinde vesayet makamı öncelikle vesayet altına alınacak kişiye eşini veya hısımlarını vasi olarak atar. Vesayet makamı bu işlemi yaparken, eşin veya hısımların yerleşim yerlerini, yakınlığı ve kişisel ilişkileri de göz önünde bulundurur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcrayı Taksitlendirmek Mümkün mü İcralık Borçlara Taksit

Vesayet Makamının Vasilik Kararına İtiraz Edilebilir mi

Türk Medeni Kanunu, vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananları, bu görevi kabul etmekle yükümlü kılmıştır. Haklı sebeplerle engel teşkil etmedikçe, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin belirttiği veya annesi ile babanın göstereceği kimse atanır. Bu yönüyle vesayet makamının vasilik kararına itiraz edilemez. Vesayet makamının atadığı vasi bu görevi yerine getirmek zorundadır.

Kimlere Vasi Tayin Edilir

Türk Medeni Kanununda kimlere vasi tayin edileceği, açıkça belirtilmiştir. Vasi tayinindeki asıl amaç, vesayet altında bulunan kişinin menfaatlerinin korunması, herhangi bir şekilde zarara uğramasının engellenmesidir. Vasi tayin işlemi zorunlu hallerle gerçekleşebileceği gibi veraset altına alınmak isteyen kişinin kendi isteği ile de gerçekleşebilir. Kimlerin vesayet altına alınabileceğini ve kimlere vasi tayin edilebileceğini kanunun belirttiği ölçüde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  1. Küçüklülük, Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır ve kendisine vasi tayin edilir.
  2. Kısıtlama (Hacir); Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle iş göremeyecek durumda bulunan veya başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan kişilere bir ergin vasi olarak tayin edilir.
  3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim. Bireylerin aile yapısını bozacak, aileyi fakirleştirecek şekilde bir yaşam tarzı içinde olmaları halinde kendilerine bir vasi tayin edilmesi istenebilir.
  4. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza; Bir yıl veya daha fazla süreli özgürlüğü bağlayıcı (hapis) cezaya mahkum edilen her ergin kısıtlanır.
  5. İstek Üzerine; Kişi yaşlılığı, sakatlığı,  deneyimsizlik veya ağır hastalığı sebebi ile işlerini gerektiği gibi yerine getiremiyor ise bunu ispat ederek kendisine bir vasi tayin edilmesini isteyebilir, 

Vasi Olarak Atanamayacak Kişiler

Vasi olarak atanacak kişilerin belli şartlarının olmasının yanında vasi olarak atanamayacak kişilerin de belli şartları vardır. Vasi olarak atanamayacak  kişiler de kanunda açıkça belirtilmiştir. Kanunda belirtilen vasi olarak atanamayacak kişileri aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

  1. Kısıtlılar, (Vesayet altında bulunanlar)
  2. Kamu hizmetinden yasaklılar.
  3. Haysiyetsiz hayat sürenler
  4. Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar.
  5. İlgili vesayet daireleri hâkimleri. (Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Hâkimleri)

Vasilikten Kaçınma Nasıl Olur, Kimler Vasilikten Kaçınabilir.

Vasilikten kaçınmanın nasıl olacağını, vasilikten kaçınacak kişilerin kimler olacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Vasilikten kaçınacak kişilerin kimler olduğunu aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Hesaplanır

a) Altmış yaşını doldurmuş olanlar,

b) Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yerine getirebilecek olanlar.

c) Dörtten çok çocuğun velisi olanlar.

d) Üzerinde vasilik görevi olanlar.

e) Cumhurbaşkanı.

f) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri.

g) Hakimlik veya Savcılık mesleği mensupları. 

Vasilik Davası Nereye Açılır

Vasilik davası görevli ve yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine açılır. Özel vesayet işleminin olması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi vasilik işlemini yapmaya görevlidir. Hakkında vesayet kararı verilecek olan küçüğün veya kısıtlının yerleşim yeri mahkemesi vasilik kararı vermek üzere yetkilidir. 

Vasi Davasında Davacı Kimdir

Vasi davalarında davalı yoktur, hasımsız olarak açılır. Genellikle davacı talepte bulunan kişi veya kamudur. Görevleri gereği hakkında vesayet kararı alınması gerekli bir kişinin varlığını öğrendikleri takdirde, Nüfus Müdür ve memurları, İdari makamlar, Noterler ve Mahkemeler,  ilgili vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesine durumu bildirmek zorundadırlar.

Vasi Tayini Dilekçe Örneği

Vasi tayinine ilişkin sitemizde hazırlanmış olan birçok dilekçe örneği mevcuttur, mevcut olan dilekçe örnekleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlayabilirsiniz. Dilekçe örnekleri vasi tayini dilekçesi, vasinin azline ilişkin dilekçe, vasilikten kaçınma dilekçesi şeklinde vasilikle ilgili bütün konuları kapsamaktadır. Îlgili dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Van Büyükşehir Belediyesi Dilekçe Örneği (Talep, İletişim, vs)

Doğu Anadolu Bölgesinin ve Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Van ilinde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım, su, kanalizasyon, çöp ve imar...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016