Vasi Tayini Vasi Ne Demek

A+
A-

Vasi Tayini ve Vesayet nedir

Vesayet nedir baktığımızda, çeşitli sebeplerden dolayı kendi işlerini sürekli olarak yerine getiremeyecek durumda olan ve bu sebeplerden dolayı koruma altına alınması gereken kişilerin korunmasını sağlayan hukuki kurum olduğunu görmekteyiz. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak anne ve babasının velayeti altında bulunmayan küçük çocukların veya istisnai olarak, velayete tabi olmayan 18 yaşın üzerindeki kişilerin korunmasını amaçlayan hukuki kurumdur da diyebiliriz. Vesayet makamı tarafından da vesayet altında bulunan kişi için başka birisi atanmasına ise vasi tayini denmektedir.

Kimler Vasi Atanır

Vesayet makamı bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergeni vasi tayini yapar ve atar. Gerekli gördüğü hallerde birden çok vasi atayabilir ancak rızaları bulunmadıkça birden çok kimse vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez.

Vasi tayini yapılırken; eşin ve hısımların önceliği vardır, haklı sebepler engel olmadıkça vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atar. Bu atamada yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur. (TMK md. 414)

Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana veya babanın göstereceği kimse atanır.  Vesayet altına alınacak kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasi tayini yapılanlar, bu görevi kabul etmekle yükümlüdürler. (TMK md. 415,416)

Aile meclisince atama yapılması halinde vasiliği kabul yükümlülüğü yoktur.

vasi tayini

Vasi tayini nedir

Kimlere Vasi Tayin Edilir

Vesayette amaç, vesayet altına alının kişinin menfaatlerini koruyarak onun zarara düşmesini önlemektir. Vesayet gerektiren hallen zorunlu olarak ortaya çıkabileceği gibi kişinin kendi isteği üzerine de vesayet altına alınmasına karar verilebilir. Vesayeti gerektiren halleri ve kimlere vasi atanacağını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 1. Küçüklülük, Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır ve kendisine vasi tayin edilir.
 2. Kısıtlama (Hacir); Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle iş göremeyecek durumda bulunan veya başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan kişilere bir ergin vasi olarak tayin edilir.
 3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim. Bireylerin aile yapısını bozacak, aileyi fakirleştirecek şekilde bir yaşam tarzı içinde olmaları halinde kendilerine bir vasi tayin edilmesi istenebilir.
 4. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza; Bir yıl veya daha fazla süreli  özgürlüğü bağlayıcı (hapis) cezaya mahkum edilen her ergin kısıtlanır.
 5. İstek Üzerine; Kişi yaşlılığı, sakatlığı,  deneyimsizlik veya ağır hastalığı sebebi ile işlerini gerektiği gibi yerine getiremiyor ise bunu ispat ederek kendisine bir vasi tayin edilmesini isteyebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt Olmak İçin Belgeler ve Detaylı Rehber

Kimler Vasi Olarak Atanamaz

Vasi tayini şartları olduğu gibi vasiliğe atanamayacak kişiler de kanun da açıkça belirtilmiştir. Aşağıda belirttiğimiz şartları taşıyan kişiler vasi olarak atanamazlar vasiliğe atanamazlar.

 1. Kısıtlılar, (Vesayet altında bulunanlar)
 2. Kamu hizmetinden yasaklılar.
 3. Haysiyetsiz hayat sürenler
 4. Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar.
 5. İlgili vesayet daireleri hâkimleri. (Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Hâkimleri)
vasilik

Kimler vasi olur

Kimler Vasilikten Kaçınabilir

Vasilikten kaçınmanın da belli koşulları vardır ve kanunda vasilikten kaçınacak olan kişiler belirtilmiştir. Bunları da maddeler halinde belirtebiliriz.

 1. a) Altmış yaşını doldurmuş olanlar,
 2. b) Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yerine getirebilecek olanlar.
 3. c) Dörtten çok çocuğun velisi olanlar.
 4. d) Üzerinde vasilik görevi olanlar.
 5. e) Cumhurbaşkanı.
 6. f) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri.
 7. g) Hakimlik veya Savcılık mesleği mensupları.
Vasi Davasında Davacı Kimdir

Vasi tayini davasında vesayeti gerektirir durumu, görevi gereği Nüfus Müdür ve memurları, İdari makamlar, Noterler ve Mahkemeler öğrendikleri takdirde,  ilgili vesayet makamına (Sulh Hukuk Mahkemesine) bildireceklerdir. Genellikle davacı kamu ya da istek üzerine talepte bulunan kişi davacıdır. Bu tür davalarda davalı yoktur hasımsız açılır.

Vasi Atanması Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir

Vasi tayini ile ilgili davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir, özel vesayet işlemlerinde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.  Küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerinde bulunan mahkeme yetkili mahkemedir.

Vasi Tayini Davası Nasıl Açılır

Vasi davası gerektiği hallerde ilgili kurumların Sulh Hukuk Mahkemelerinden talep etmesi ile ya da kişilerin kendi istekleri ile Sulh Hukuk Mahkemesine verecekleri dilekçe ile açılır.

Vasi Davası, Velayet Davası Dilekçe Örnekleri

Vasi tayini, Velayet davalarına ilişkin dilekçe örneklerine sitemizden ulaşabilir, gerekli düzenlemeleri yaparak kendinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.  Vasi atanması isteği, Vasilikten kaçınma, Vasinin azline karar verilmesi gibi dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ceza Mahkemesi İstinaf Başvurusu ve Dilekçe Örneği

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Önceki yazıyı okuyun:
Vasi Tayini Dilekçe Örneği

Vasi Tayini Bazı durumlarda devlet tarafından; bazı kişilerin kendilerini temsil etme gücü olmaması, vs. gibi durumlarda ya da kişilerin kendisinin...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016