Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır

A+
A-

Ölene ait mallar, ölüme bağlı bir tasarruf olmadığı sürece Medeni Kanun’da düzenlenmiş oranlara göre mirasçılara intikal eder. Bazı durumlarda kişi, öldüğünde mallarının bir kısmının bu oranlar dahilinde değil de kendi arzu ettiği şekilde mirasçılara veya üçüncü kişilere geçmesini arzu edebilir. Böyle bir arzu içindeki kişinin önünde iki seçenek vardır. Birincisi vasiyetname hazırlamak, diğer ise miras sözleşmesi yapmaktır.

Vasiyetname Nedir ?

Vasiyetname; bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının ne olacağı ve ne şekilde taksim veya tasarruf edileceğine dair kişinin isteklerini belirtir hukuki bir belgedir. Miras bırakacak olan kişi dilediği bir kişiye hatta kendisinin haberi dahi olmadan terekesinin tamamını, terekesinden belirli bir veya birkaç malı, belirli bir hisse veya belirli bir iradı bırakabilir. Vasiyetnamenin miras sözleşmesinden farkı, tek taraflı irade beyanı ile vücut bulması ve istendiği an bundan vazgeçilebilmesidir. Miras sözleşmesinde iki taraflı hukuki bir işlem söz konusudur ve taraflardan birisinin istemesi ile sözleşmeden hemen dönülemez.

Vasiyetnamenin Hazırlanabilmesi İçin Aranan Şartlar

  • Vasiyetname yapacak kişinin hukuki bir işlemi ve sonuçlarını anlayabilme ve bu sonuca uygun hareket edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle muhtemel uyuşmazlıkları önlemek için, vasiyetname yapacak kişinin vasiyetnameye ehil olduğuna ilişkin rapor alıp vasiyetnameye eklemesi olumlu sonuçlar verecektir.
  • Vasiyetname yapabilmek için kişinin en az 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
  • Vasiyet yapma hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bunun için rızai ve kanuni temsilciler, yani veli, vasi ve avukatlar müvekkilleri ve temsil ettikleri kişiler adına vasiyet yapamazlar.

Vasiyetname Çeşitleri

Yasalarımızda tarif edildiği üzere 3 çeşit vasiyetname türü bulunmaktadır.

1- Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname en sağlıklı vasiyetname türüdür. Bu tür vasiyetler, iki tanık huzurunda Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi veya noter ya da yetkilisi (miras bırakan yabancı ülkelerde yaşıyor ise miras bırakanın vatandaşı olduğu ülkenin konsolosu) tarafından yapılması gerekir. Bu iki tanık, vasiyetnamenin kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanın akıl sağlığının yerinde olduğunu, vasiyetnamenin memur tarafından miras bırakana kendi önlerinde okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Becayiş Nedir Dilekçe Örneği

2- El Yazısı İle Vasiyetname

El yazısı ile vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra terekesinin nasıl paylaşılması istediğini kendi el yazısı ile anlattığı kolay ve vasiyetin gizli tutulabildiği bir yöntemdir. Vasiyetnamenin, kişinin kendi el yazısı ile hazırlanmış olması şarttır. Ancak bu şekilde iradesinin doğruluğu tespit edilebilmektedir. Miras bırakan vasiyetini hazırlarken arzularını açık ve anlaşılır biçimde anlatması gerekir. Birisini mirasçı atadığını veya bir kişiye belirli bir mal bıraktığını açık bir şekilde ifade etmelidir. El yazısı ile vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için el yazısının dışında miras bırakanın imzası ve yine kendi el yazısı ile vasiyetnamenin yazıldığı tarihi belirtmesi gerekmektedir. İmza veya tarihin bulunmadığı vasiyetname geçersiz sayılır. İmza kişinin el yazısı ile olmalı, mühürle veya parmak basılarak atılmış olmamalıdır.  El yazısı ile yazıla vasiyetnamenin belirli bir yere teslimi şart değildir. Ancak istenirse sulh hakimine veya notere teslim edilebilir. Ancak vasiyetnameyi bulan kişinin bunu sulh hakimine teslim etmesi zorunludur.

3- Sözlü Vasiyetname

Sözlü vasiyet sadece olağanüstü durumlarda ve diğer iki yöntemin uygulamasının imkansız olduğu hallerde yapılabilmektedir. Kanun olağanüstü durumlara örnek olarak; yakın ölüm tehlikesi, tabi afetler, savaş, amansız hastalık, bulaşıcı hastalık ve salgın halleri, ulaşımın kesilmesi gibi halleri örnek vermiştir. Sözlü vasiyet yapacak kişi son arzularını iki tanık önünde anlatır. Tanıklardan biri, kendilerine anlatılanı yer ve tarih belirtmek suretiyle yazar ve iki tanığın imzası ile en kısa sürede ve en yakın Sulh Hukuk Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ‘ne verir. Bu tanıkların mirastan yararlanacak kişilerden olmaması gerekir. Tanıklar kendilerine anlatılanı yazmayıp, en yakın sulh hakimine sözlü olarak da ifade edebilirler. Bu takdirde tanıkların ifadeleri zapta geçirilir. Sözlü vasiyet diğer yöntemlerden farklı olarak miras bırakanın bir ay içinde ölme halinde geçerli olur.

Tanıkların Sulh Hukuk Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ‘ne tevdi etmesinin 3 istisna bulunmaktadır. Birinci istisna; askerler, sözlü vasiyeti, bir teğmene veya daha üst rütbeli bir subaya tevdi etmelidirler. İkinci istisna; sağlık kurumlarında tedavi edilmekte olan vasiyetçi, vasiyeti sağlık kurumunun en yetkili yöneticisine tevdi etmelidir. Üçüncü istisna; ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracı içinde yapılan sözlü vasiyette, vasiyet aracın sorumlu yöneticine tevdi edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  8 Başlıkta Tüketici Hakları Nelerdir Öğrenelim

Vasiyetnamenin Geçersiz Olduğu Haller

Vasiyetnameyi geçersiz kılan hallerin başında irade yokluğu gelmektedir. Örneğin birisi başkasının yerine vasiyetname hazırlamış ise miras bırakanın iradesini yansıtmadığı için yok sayılır. Vasiyetin anlatmak istediği hususun anlaşılamaması, kanunda aranan şekil şartlarından yoksun olması, içeriğinin gerçekleşmesinin imkansız olması, ahlaka ve kanuna aykırı olması hallerinde de vasiyetname geçersizdir. Vasiyetnamenin sonraki bir vasiyetname ile ortadan kalkmış olması, lehine tasarrufta bulunulan kişinin miras bırakandan önce ölmesi, yine bu kişinin mirastan mahrum bir kişi olması hallerinde de vasiyetname geçersizdir. İrade sakatlığının  (hile, korkutma, hata) varlığı halinde de vasiyetnamenin iptali istenebilmektedir.

Vasiyette Bulunan Kişi Dilediği Gibi Vasiyette Bulunabilir mi

Vasiyette bulunan kişi, mal varlığını belirli yasal sınırlamalar içinde istediği gibi paylaştırabilir. Ama eşinin ve çocuklarının tümüyle miras dışı bırakılması genellikle söz konusu olamaz. Hukuk sistemimizde sağ kalan nüfus kütüğünde kayıtlı eş ve çocuklara mirastan belirli oranlarda pay ayrılması öngörülmüştür. Bu nedenle vasiyetnamenin içeriğinde vasiyetçinin isteğini açıkça göstermesi ve yasalara uygun olması gerekmektedir.

Vasiyetnamelerde, bu vasiyetten yararlanacak kimselerden hukuka aykırı eylem veya uygulamalar yapması istenemez. Örneğin mirası bırakacağı çocuğundan evli bulunduğu eşinden boşanmasını, çocuklarını reddetmesi şartlarını isteyemez. Bir kişi düzenlediği vasiyetten her zaman için vazgeçebilir, onu değiştirebilir ya da yenisini hazırlayabilir. Ama hukuka aykırı şartlar öne sürmesi geçerli değildir.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Vasi Tayini Vasi Ne Demek

Vasi Tayini ve Vesayet nedir Vesayet nedir baktığımızda, çeşitli sebeplerden dolayı kendi işlerini sürekli olarak yerine getiremeyecek durumda olan ve...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016