Vasiyetnamenin Tenfizi İptali Davaları

A+
A-

Vasiyetnamenin İptali

Miras bırakan kişinin vasiyetnamesi sonucu maddi veya manevi zarara uğrayan mirasçı, lehine vasiyet yapılan kişiler hakkında vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Bu iptalde çıkarı bulunmayan olası mirasçılar, vasiyetçi hayatta olduğu sürece vasiyetnamenin iptali davası açamazlar. Vasiyetnamenin iptali davasının incelenebilmesi için öncelikle vasiyetnamenin açılıp açılmadığının incelenmesi gerekmektedir. Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetin tamamına yönelik olabileceği gibi bir kısmının iptaline yönelik de olabilir.

Vasiyetnamenin İptal Sebepleri Nelerdir

Şekle aykırılık; vasiyetname kanuni şekillere uyulmadan yapıldıysa vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Şekil anlamında geçerlilik, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

Hukuka veya ahlaka aykırılık; vasiyetnamenin içeriği ve bağlandığı koşullar hukuka veya ahlaka aykırıysa, ölüme bağlı tasarrufun iptali için vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Ölüme bağlı tasarruf geçersiz ise öngördüğü koşul da geçersiz sayılır.

Ehliyetsizlik

Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi sebeplerle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes ayırt etme gücüne sahiptir. Ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyeti bulunmaz ve yaptıkları fiiller hukuki sonuç doğurmaz. Vasiyeti düzenleyenin ehliyetsizliği ileri sürülüyorsa taraflar delillerini ve tanıklarını sunmaları gerekmektedir.

İrade Sakatlığı

Miras bırakanın yanılma veya aldatma etkisiyle yaptığı vasiyetname geçersizdir. Aldatma varsa bu olgunun kanıtlanması gerekmektedir. Miras bırakan, yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönebilir. Dönme sonucu tasarruf geçersiz duruma gelir. Ancak miras bırakan bir yıllık hak düşürücü süre içinde dönmezse vasiyetname geçerli hale gelecektir. Miras bırakan sakat irade beyanı ile yaptığı vasiyetnameden bir yıllık hak düşürücü süre içinde dönmemişse ölümünden sonra mirasçılarının da vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı bulunmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği (Nasıl İtiraz Edilir)

Korkutma Etkisi

Miras bırakanın korkutma etkisi altında yaptığı tasarruflar da geçersizdir. Korkutma, maddi ve manevi olarak gerçekleştirilebilir. Ancak her iki halde de, miras bırakan veya yakınlarına karşı yapılmalı, haksız ve hukuka aykırı olmalı, ağır bir tehlike oluşturmalı, ciddi ve derhal gerçekleşecek nitelikte olmalı, kişiye, cana, mala, hürriyete, vücuda yönelmiş olmalıdır. Vasiyetçinin vasiyeti böyle bir tehdit altıda yapıp yapmadığı konusunda taraf delilleri toplanarak sonuca göre karar verilmektedir. Miras bırakan korkutma etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönebilir. Bir yıllık süre içerisinde dava açılmadıysa tasarruf geçerli sayılır ve ölümden sonra mirasçıları dava açamaz.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir

Vasiyetnamenin iptali davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Vasiyet, miras malları nerede olursa olsun miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Bu mahkemeler kesin yetkilidir.

Vasiyetnamenin İptali Davalarında Süre

Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, davacının ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden bir yıllık hak  düşürücü süre işlemeye başlamaz. Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı her halde, vasiyetnamenin açılma tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer. Bir kimse vasiyetçinin ehliyetsiz olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği her halde kötü niyetli sayılır. Mahkemece iptal kararı verilmiş ise vasiyetçi tarafından düzenlenen vasiyet, yapıldığı andan itibaren ortadan kalkmış olur. Karar, vasiyetnamenin iptali davası açmayan kişiler yönünden hüküm ve sonuç doğurmayıp sadece davanın taraflarını bağlamaktadır. Vasiyetnamenin iptali davası, tasarrufun bir bölümüne yönelik açılmış ise, sadece o bölümler için iptal kararı verilebilir, vasiyetnamenin iptali davası açılmayan bölümler yönünden vasiyette bulunan hükümler geçerliliğini korumaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TESKİ Dilekçe Örneği : Abonelik İptal Şikayet Fatura İtiraz

Vasiyetnamenin Tenfizi – İptali Dilekçe Örneği

vasiyetnamenin iptali(şekil bakımından aykırılık) dilekçe

vasiyetnamenin iptali (sulh hukuk mahkemesinin talebi üzerine) dilekçe

vasiyetnamenin iptali (miras bırakanın temyiz kudretinde olmaması) dilekçeZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır

Ölene ait mallar, ölüme bağlı bir tasarruf olmadığı sürece Medeni Kanun'da düzenlenmiş oranlara göre mirasçılara intikal eder. Bazı durumlarda kişi,...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016