Vergide İndirim Geldi Resmi Gazetede Yayınlandı

| ,

08/03/2017 tarih li 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan yeni düzenleme ile Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Katma Değer Vergisine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, mükelleflerin vergi ödemelerinde kolaylıklar sağlanmıştır.

Vergi alacaklarına ilişkin yapılan vergi türlerine ilişkin düzenlemeleri açıklayacak olursak;

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi; Bahse konu yasal değişiklikle “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup maddede belirtilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin %5’ini indirebilme imkanı sağlanmıştır.

Damga Vergisi

Damga Vergisi, Bahse konu yasal değişiklikle “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” fıkrasında sayılmak suretiyle bu kağıtlar için oran farklılaştırılmasına imkan verilmesine ve Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen (25) numaralı fıkra ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmıştır.

Harçlar

Harçlar Kanunu,  Bakanlar Kurulunun, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemlerine ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili olduğuna ilişkin olarak bahse konu yasanın  yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  PTT den Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır Kısa Anlatım

Katma Değer Vergisi

Katma Değer Vergisi,  Madde düzenlemesiyle, ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların, belirli şartlar dahilinde çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara ilk satışı (1/4/2017 tarihinden itibaren) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin;  08/03/2017 tarihli 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak kanun metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi İndirimi İle İlgili Resmi Gazete Yazısı İçin

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-40.htm adresine tıklayınız.

Kaynak : www.gib.gov.tr

 

Önceki Yazı

Taksirli Suç Nedir Ne Anlama Geliyor

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Nedir Nasıl İtiraz Edilir

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Taksirli Suç Nedir Ne Anlama Geliyor

Taksirli Suç Ne Demek Taksirle işlenen suçları, kısacası; dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu,  istemeyerek suç sayılabilecek herhangi bir olaya sebebiyet verilmesi...

Kapat