Yurt Dışı Çıkış Yasağı Nedir Nasıl İtiraz Edilir

| , , , , ,

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109. maddesi uyarınca hakkında, bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada CMK 100. Maddesinde belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine Adli Kontrol Hükümleri uygulanabilir.

Şüpheli hakkında verilecek adli kontrol hükümlerinden biri olan “Yurt Dışına Çıkma Yasağı” Cumhuriyet Savcısının istemi ve Sulh Ceza Hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında alınabilir.

Hâkim, Cumhuriyet Savcısının istemi ile, şüpheli hakkında, yurt dışına çıkma yasağı ile birlikte başka adli kontrol yükümlülüğü altına koyabilir. Daha sonradan koyulan bu adli kontrol yükümlülükleri kısmen veya tamamen kaldırılabilir, değiştirilebilir veya şüphelinin bunlardan bazılarını uygulaması geçici olarak muaf tutulabilir. Adli Kontrol altında geçen süre, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılacak cezadan mahsup edilemez. (CMK md.110)

12 Eylül 2010 tarihinde 5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın bazı maddelerinde yapılan değişiklikle Anayasanın 23. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

  • Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
  • Yerleşme Hürriyeti, suç işlenmesi önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
  • Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlemesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabilir.
  • Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
  • Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanabilir mi

Anayasamızda yapılan 12 Eylül 2010 tarihli değişiklikle, sadece suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak yurt dışı çıkış yasağı uygulanabilir.  Anayasanın daha önceki halinde yer alan vatandaşlık ödevi (vergi ödevi, askerlik hizmeti vs) nedeniyle konulan yurt dışına çıkış yasağı, yeni düzenleme ile yurt dışı çıkış yasağı konulması nedenlerinin arasından çıkarılmış ve bu konudaki idarenin yetkisi de kaldırılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcrada İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılması

Şüphelinin veya sanığın yurt dışı yasağının kaldırılması istemi üzerine, Cumhuriyet Savcısının görüşünü aldıktan sonra hakim veya mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda 5 gün içerisinde CMK 110. Maddesinin 2.fıkrasına göre karar verilmektedir.

Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması, devamı veya değiştirilmesi yönünde, hakim veya mahkeme yapacağı inceleme sonucunda delillerin değerlendirilmesi sonucunda karar verir.

Yurt Dışı Çıkış Yasağına İtiraz Nasıl Yapılır

Yurt dışı çıkış yasağına itiraz için kanun yoluna başvurulabilir.  Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, soruşturma aşamasında, yurt dışı çıkış yasağı veren Sulh Ceza Hakimliğine, kavuşturma aşamasında kararı veren mahkemeye bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kararına İtiraz Dilekçesi Örnekleri

Sitemizde örnek olarak hazırlanmış yurt dışı çıkış yasağı kararına itiraz dilekçe örneği aşağıda paylaşılmış olup, bu dilekçe örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak kendinize uygun uyarlama yapabilirsiniz. 

Resmi büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı İtiraz Dilekçesi

Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı İtiraz Dilekçesi PDF

 

Ayrıca Yurt Dışı Çıkış Yasağı ve Adli Kontrol Kararına İtiraz ile ilgili detaylı bilgi almak için daha önce hazırlamış olduğumuz Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik Yasası konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Önceki Yazı

Vergide İndirim Geldi Resmi Gazetede Yayınlandı

Muvazaa Davası Nedir Dilekçe Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Vergide İndirim Geldi Resmi Gazetede Yayınlandı

08/03/2017 tarih li 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki...

Kapat