Boşanma Dilekçesi Ücreti 2019 (Avukatlık Ücret Tarifesine Göre)

A+
A-

Çeşitli nedenlerden dolayı sürekli geçimsizlik yaşayan veya farklı nedenlerle anlaşamayan çiftler Aile Mahkemelerine başvurarak boşanma talebinde bulunmaktadırlar. Boşanma davasında süreç, boşanma dilekçesinin ilgili mahkemeye verilmesi ve ilgili mahkemenin boşanma konusunda vermiş olduğu kararın kesinleşme aşamasına kadar geçen süredir.  Boşanma davasının ilk aşaması olan dilekçenin yazılması ve ilgili mahkemeye verilmesi ile süreç başlar ancak dava dilekçesi yazılırken dikkat edilecek birçok husus bulunmaktadır. Bu yazımızda, boşanma davası dilekçesinin nasıl yazılacağı, boşanma dilekçesi yazarken dikkat edilecek hususlar, 2019 yılı boşanma dilekçesi ücreti, boşanma harç ücreti ve yargılama giderleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Boşanma dilekçe ücreti

Boşanma Dilekçesi Ücreti 2019 (Avukatlık Ücret Tarifesine Göre)

Boşanma Davası Nereye Açılır

Boşanma davası, çiftlerden birinin yerleşim yeri adresine veya davadan önce en son altı ay birlikte oturdukları yerde açılabilir. Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aynı yerde birden fazla Aile Mahkemesinin bulunması halinde dava dosyasının tevzi edildiği Aile Mahkemesi davaya bakar. Aile Mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakmaya görevli ve yetkilidirler.

Hangi Nedenle Boşanma Davası Açılabilir

Boşanma evlilik birlikteliğinin sona ermesi anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanununda boşanmanın sebepleri iki madde halinde ele alınmıştır. Bunları genel ve özel sebepler olarak iki şekilde ele alabiliriz. Genel olarak boşanma sebebi, evlilik birlikteliğinin temelden sarsılmasıdır.  Özel sebeplerin ise dava dilekçesinde açıkça gösterilmesi ve ispatı gerekmektedir. Hayata Kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK. 162. Md.), Terk (TMK. 164. Md.), Akıl Hastalığı (TMK. 165. Md.) bunlardan birkaçıdır, bunun gibi kanunda boşanma sebebi olarak kabul edilen birçok özel sebep dava dilekçesinde gösterilebilir.

Genel boşanma sebebi olarak kabul edilen evlilik birlikteliğinin temelden sarsılmasına örnek olarak ise kumar oynamak, aile sırlarının açıklanması, kültür ve kişisel farklılıklar, ailelerin evliliğe müdahale etmesi, eşini sevmediğini söyleme ve buna benzer bir çok nedenle evlilik birlikteliği sarsılabilir. Bu sorunlar tek başına boşanma için yeterli değildir. Gösterilen sorunların ortak yaşamayı çekilmez hale getirmiş olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İhtiyati Haciz Nedir

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma dilekçesi, boşanma davasının ilk aşamasını oluşturmaktadır, bu nedenle boşanma dava dilekçesinde dayanılan bütün hukuki nedenler belirtilmeli ayrıca varsa taleplerinizin de açıkça gösterilmesi gerekmektedir. HMK.nın 119. Maddesinde hukuk mahkemelerine açılacak olan dava dilekçelerinde olması gereken hususlar açıkça belirtilmiştir. Boşanma davası dilekçesi yazılırken bu hususlara dikkat edilmesi eksik bir husus bırakılmadan dilekçenin yazılması gerekmektedir.  HMK.nın 119.maddesindeki dilekçede bulunması gereken  hususlara ilişkin ayrıntılar dikkate alınarak boşanma dilekçesinin yazılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Dava dilekçesinin içeriği HMK Madde119-

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Boşanma Dilekçesi Ücreti 2019

Boşanma davasını çiftlerden biri veya her ikisi birden dava açabilir. Açılacak olan davaya ilişkin dilekçeyi yine taraflar kendileri hazırlayarak ilgili mahkemeye verebilir. Böyle bir durumda taraflar dilekçe için herhangi bir ücret ödemek zorunda değildirler. Boşanma davası açacak çiftlerin kendilerini avukat ile temsil ettirmek gibi bir zorunlulukları yoktur. Herhangi bir arzuhalciye de usulüne uygun şekilde boşanma dava dilekçesi yazdırılarak dava açılabilir. Ancak, çekişmeli boşanma davaları özellikleri ve konuları bakımından birbirinden farklılık gösterdiğinden dilekçenin bu konuda uzman bir avukat acılığıyla yazılması, ileride herhangi bir hak kaybının yaşanmaması açısından faydalı olacaktır. Avukatlık asgari ücretleri tarifesi uyarınca 2019 yılı boşanma dilekçesi ücreti 550,00 TL.dir. Ancak, 2019 avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen boşanma dilekçesi ücreti asgari sınırı belirtmektedir. Avukatların üst sınırı belirlemekte serbesttirler, bu nedenle boşanma dilekçesi ücreti avukattan avukata farklılık gösterebilmektedir. Bu noktayı da dikkate almak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İş Kazası Nedir

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlanan dilekçeler üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Ancak, çekişmeli boşanma davalarında boşanma ile birlikte birçok teknik konunun yer alması (çocukların velayeti, nafaka miktarı, mal paylaşımı vb.) nedeniyle, boşanma konusunda uzman bir avukattan veya bu konuda uzman bir hukukçudan bilgi alınması daha faydalı olacaktır. Dilekcesepeti.com olarak hazırlamış olduğumuz örnek dilekçelere sitemizin arama butonuna  “boşanma dilekçesi” “nafaka dilekçesi” “anlaşmalı boşanma dilekçesi” gibi anahtar kelimeyi yazarak arama yapabilir ilgili konu ve dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz.

Veya bunun yerine direkt olarak Boşanma Davası Dilekçe Örnekleri yazımızı okuyabilirsiniz.

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Boşanma Davasının Ücretini Kim Öder (Tüm İhtimaller)

İster anlaşmalı boşanma davası olsun, ister çekişmeli boşanma davası olsun her iki şekilde de tarafların yapmak zorunda oldukları masraflar, ödemek...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016